Legislativa

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Legislativa / Pravidla silničního provozu / Vyhláška o řidičských průkazech

Vyhláška o řidičských průkazech

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, je další z prováděcích vyhlášek vydaných k provedení zákona o silničním provozu a obsahuje:

a) stanovení náležitostí a vzoru řidičského průkazu České republiky,

b) stanovení náležitostí a vzoru mezinárodních řidičských průkazů vydávaných Českou republikou podle úmluv o silničním provozu,

c) uvedení náležitostí a vzoru řidičských a mezinárodních řidičských průkazů vydávaných cizími státy podle úmluv o silničním provozu, které opravňují k řízení motorových vozidel v České republice,

d) podmínky uznávání řidičských oprávnění ostatních cizích států za účelem výměny řidičského průkazu, který neodpovídá úmluvám o silničním provozu,

e) úpravu harmonizovaných a národních kódů zapisovaných do řidičských průkazů,

f) podrobnosti o nakládání s tiskopisy řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,

g) podrobnosti pro případ odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu,

h) náležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu,

i) náležitosti potvrzení o převzetí kauce,

j) náležitosti pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru,

k) podrobnosti o vybavení dopravních psychologů nezbytném pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření,

l) podobnosti o způsobu vedení registru řidičů a centrálního registru řidičů 

detail