Legislativa

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Legislativa / Pravidla silničního provozu / Nařízení vlády o stanovení některých dalších vozidel s právem přednostní jízdy

Nařízení vlády o stanovení některých dalších vozidel s právem přednostní jízdy

Nařízení vlády o stanovení některých dalších vozidel s právem přednostní jízdy

Podle zákona o silničním provozu mohou být zvláštním výstražným světlem modré barvy (modrým majákem) doplněným o zvláštní zvukové výstražné zařízení vybavena vozidla:

a) Ministerstva vnitra používaná Policií České republiky a označená podle zvláštního právního předpisu,

b) Vězeňské služby,

c) vojenské policie označená podle zvláštního právního předpisu,

d) obecní policie, která určí obec,

e) hasičských záchranných sborů,

f) důlní záchranné služby,

g) poruchové služby plynárenských zařízení,

h) poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické dopravní služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče,

i) ozbrojených sil používaná u vojenských záchranných útvarů pro plnění humanitárních úkolů civilní ochrany,

j) celní správy označená podle zvláštního právního předpisu,

k) Generální inspekce bezpečnostních sborů označená podle zvláštního právního předpisu.

Zákon o silničním provozu současně stanoví, že vláda může stanovit nařízením ještě další vozidla, která pro plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy. K tomu bylo vydáno nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.

Platné znění nařízení vlády

 

detail