Legislativa

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
13. 07. 2017

Bezpečnost silničního provozu na fóru OSN v New Yorku

29. 06. 2017

projekt: Zpomal, budeš rychlejší

02. 05. 2017

BESIP slaví 50. narozeniny

11. 04. 2017

Každý jsme jiný a odbouráváme jinak

10. 04. 2017

"Zpomal! Budeš rychlejší!"

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Legislativa / Pravidla silničního provozu

Pravidla silničního provozu

Pravidla silničního provozu jsou upravena zejména zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, v němž je upravena též oblast přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu, bodové hodnocení řidičů nebo oblast řidičských oprávnění a řidičských průkazů.

K provedení zákona o silničním provozu bylo dále vydáno jedno nařízení vlády a několik vyhlášek v působnosti Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví. Konkrétně se jedná o:

  • nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
  • vyhlášku č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášku č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášku č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod
  • vyhlášku č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášku č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod
  • vyhlášku č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systému
  • vyhlášku č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče
  • vyhlášku č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

 

detail