Legislativa

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
13. 10. 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA – KAMPAŇ „Vidíme se?“

12. 10. 2016

Celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů pro děti se sluchovým postižením

05. 10. 2016

Česká republika hostila 31. ročník evropského finále Dopravní soutěže mladých cyklistů

27. 09. 2016

BESIP VÁS V ŘÍJNU ZVE…

23. 09. 2016

„Bezpečně za volantem 2016 – péče o zrak“

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Legislativa / Pravidla silničního provozu

Pravidla silničního provozu

Pravidla silničního provozu jsou upravena zejména zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, v němž je upravena též oblast přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu, bodové hodnocení řidičů nebo oblast řidičských oprávnění a řidičských průkazů.

K provedení zákona o silničním provozu bylo dále vydáno jedno nařízení vlády a několik vyhlášek v působnosti Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví. Konkrétně se jedná o:

  • nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
  • vyhlášku č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášku č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášku č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod
  • vyhlášku č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášku č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod
  • vyhlášku č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systému
  • vyhlášku č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče
  • vyhlášku č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

 

detail