Úvodní stránka / Legislativa / Pozemní komunikace

Pozemní komunikace

Oblast právních vztahů souvisejících s pozemními komunikacemi je upravena především v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o pozemních komunikacích zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 

a) kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu,

b) práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a

c) výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady. 

Zákon upravuje rovněž elektronické mýtné a časové poplatky za užívání zpoplatněných pozemních komunikací, jakož i kontrolní vážení vozidel.

Výše časových poplatků (tj. cena tzv. dálničních kupónů) a výše sazeb mýtného za užívání zpoplatněných pozemních komunikací je v návaznosti na zákon o pozemních komunikacích stanoví stanovena nařízením vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů. 

V návaznosti na zákon o pozemních komunikacích stanoví vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů:

a) u časového poplatku:

 1. pozemní komunikace, jejichž užití podléhá zpoplatnění,
 2. vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku, způsob jejich vyplňování a evidence,
 3. díl kupónu prokazující úhradu časového poplatku a způsob jeho umístění ve vozidle.

b) u mýtného:

 1. pozemní komunikace, jejichž užití podléhá mýtnému,
 2. další skutečnosti uváděné v evidenci údajů o mýtném nezbytné pro provozování systému elektronického mýtného,
 3. výši kauce při poskytnutí elektronického zařízení,
 4. způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného,
 5. způsob nakládání s elektronickým zařízením a podmínky jeho užívání,
 6. způsob úhrady mýtného a prokázání úhrady mýtného,
 7. druhy údajů, které jsou potřebné k zadání do elektronického zařízení a které umožňují stanovení mýtného,
 8. strukturu, popis a způsob výpočtu nákladů a způsob stanovení sazeb mýtného.

detail