Legislativa

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Legislativa / Pozemní komunikace

Pozemní komunikace

Oblast právních vztahů souvisejících s pozemními komunikacemi je upravena především v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o pozemních komunikacích zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 

a) kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu,

b) práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a

c) výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady. 

Zákon upravuje rovněž elektronické mýtné a časové poplatky za užívání zpoplatněných pozemních komunikací, jakož i kontrolní vážení vozidel.

Výše časových poplatků (tj. cena tzv. dálničních kupónů) a výše sazeb mýtného za užívání zpoplatněných pozemních komunikací je v návaznosti na zákon o pozemních komunikacích stanoví stanovena nařízením vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů. 

V návaznosti na zákon o pozemních komunikacích stanoví vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů:

a) u časového poplatku:

 1. pozemní komunikace, jejichž užití podléhá zpoplatnění,
 2. vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku, způsob jejich vyplňování a evidence,
 3. díl kupónu prokazující úhradu časového poplatku a způsob jeho umístění ve vozidle.

b) u mýtného:

 1. pozemní komunikace, jejichž užití podléhá mýtnému,
 2. další skutečnosti uváděné v evidenci údajů o mýtném nezbytné pro provozování systému elektronického mýtného,
 3. výši kauce při poskytnutí elektronického zařízení,
 4. způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného,
 5. způsob nakládání s elektronickým zařízením a podmínky jeho užívání,
 6. způsob úhrady mýtného a prokázání úhrady mýtného,
 7. druhy údajů, které jsou potřebné k zadání do elektronického zařízení a které umožňují stanovení mýtného,
 8. strukturu, popis a způsob výpočtu nákladů a způsob stanovení sazeb mýtného.

detail