Úvodní stránka / Legislativa / Povinné ručení / Záznam o dopravní nehodě

Záznam o dopravní nehodě

U dopravních nehod, které nepodléhají oznamovací povinnosti Polici České republiky, jsou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Tento záznam musí obsahovat:

  • popis času a místa vzniku dopravní nehody,
  • popis příčiny, průběhu a následků dopravní nehody,
  • identifikaci účastníků nehody
  • identifikaci zúčastněných vozidel

Účastníci nehody jsou povinni tento záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).

Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit využití tzv. euroformuláře záznamu o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit s sebou, byť není součástí povinné výbavy vozidel.

Ideální je, pokud všichni účastníci nehody budou mít své vyhotovení záznamu, neboť se tím předejde případným pozdějším sporům (to souvisí mimo jiné s rizikem dodatečného pozměnění obsahu záznamu). Pokud to z jakéhokoliv důvodu není možné, musí záznam vždy zůstat poškozenému, neboť právě poškozený jím bude u pojišťovny prokazovat svůj nárok na náhradu škody. Kdyby naopak záznam zůstal pouze viníkovi dopravní nehody, vystavuje se poškozený reálnému riziku, že nebude schopen svůj nárok vůči pojišťovně viníka nehody prokázat (viník nehody může posléze záznam například zničit).

Pokud některý z účastníků nehody odmítne poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, popřípadě jinak znemožňuje řádné zajištění podkladů pro oznámení nehody pojišťovně, či je dokonce agresivní, neprodleně přivolejte k nehodě Policii České republiky.

Euroformulář záznamu o dopravní nehodě ke stažení
Euroformulář záznamu o dopravní nehodě ke stažení - anglická verze

 

detail