Úvodní stránka / Legislativa / Povinné ručení / Vyhláška, kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vyhláška, kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, upravuje:

a) rozsah údajů o pojištění odpovědnosti sdělovaných pojistitelem České kanceláři pojistitelů

b) náležitosti potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu pojištění a

c) seznam cizích států, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Mimo území České republiky, ostatních členských států Evropské unie a dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor, se pojištění odpovědnosti podle cit. vyhlášky vztahuje na škody způsobené provozem tuzemských vozidel na území států Albánie, Andorry, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Chorvatska, Monaka, San Marina, Srbska, Černé Hory, Švýcarska, Turecka, Ukrajiny a Vatikánu.

Platné znění vyhlášky

detail