Úvodní stránka / Legislativa / Autoškoly a školení řidičů

Autoškoly a školení řidičů

Oblast autoškol a školení řidičů, neboli oblast získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, je obsažena především v zákoně č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

a) podmínky pro provozování autoškol,

b) způsob provádění výuky a výcviku žadatelů o získání odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla a práva a povinnosti žadatelů o získání řidičského oprávnění,

c) práva a povinnosti provozovatelů a učitelů autoškol,

d) podmínky pro udělování a odnímání osvědčení pro učitele výuky a výcviku (tzv. profesní osvědčení) a průkazu zkušebního komisaře,

e) způsob provádění zkoušek k získání řidičského oprávnění,

f) způsob provádění výuky a výcviku řidičů v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů,

g) požadavky na fyzickou nebo právnickou osobu, která provádí výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, a její práva a povinnosti,

h) vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče,

i) přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v bodovém hodnocení,

j) působnost správních úřadů a státní dozor.

K provedení zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel byly vydány tyto vyhlášky:

  1. vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  2. vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.

 

 

detail