Legislativa

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Legislativa / Autoškoly a školení řidičů

Autoškoly a školení řidičů

Oblast autoškol a školení řidičů, neboli oblast získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, je obsažena především v zákoně č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

a) podmínky pro provozování autoškol,

b) způsob provádění výuky a výcviku žadatelů o získání odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla a práva a povinnosti žadatelů o získání řidičského oprávnění,

c) práva a povinnosti provozovatelů a učitelů autoškol,

d) podmínky pro udělování a odnímání osvědčení pro učitele výuky a výcviku (tzv. profesní osvědčení) a průkazu zkušebního komisaře,

e) způsob provádění zkoušek k získání řidičského oprávnění,

f) způsob provádění výuky a výcviku řidičů v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů,

g) požadavky na fyzickou nebo právnickou osobu, která provádí výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, a její práva a povinnosti,

h) vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče,

i) přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v bodovém hodnocení,

j) působnost správních úřadů a státní dozor.

K provedení zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel byly vydány tyto vyhlášky:

  1. vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  2. vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.

 

 

detail