Dopravní výchova

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
23. 06. 2016

Vražedné vedro – to není nadsázka

21. 06. 2016

POZVÁNKA NA AKCI: V pohodě do školy s BESIPEM

21. 06. 2016

„Smrt Ti jednou odpoví…“ – vteřiny, za které platíme životem

20. 06. 2016

Špatný týden, přesto optimistická statistika

17. 06. 2016

Děti nemají povinné ručení

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Dopravní výchova / Žáci základní školy

Žáci základní školy

Podklady pro výuku témat dopravní výchovy na základních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy zpracovalo tento materiál jako vhodnou pomůcku pro pedagogy k ucelené a efektivní realizaci problematiky dopravní výchovy na školách. Materiál nabízí pedagogům soubor základních pojmů z oblasti dopravní výchovy, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků základní školy včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, literaturu, pomůcky, nástin začlenění problematiky v stávajícím Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), ale také návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky základní školy. MŠMT považuje tento materiál za podklad pro učitele s ohledem na rozšíření tématu, které bude v RVP platné od školního roku 2013/14.

Metodické pomůcky a výukové materiály ke stažení:

I. stupeň základních škol
II. stupeň základních škol

 

detail