Dopravní výchova

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Dopravní výchova / Road Show - The Action

Road Show - The Action

Nejbližší představení: www.theaction.cz the action

 


Poslání:
Pozitivně ovlivňovat dopravní chování cílové skupiny prostřednictvím konfrontace s obětí dopravní nehody a dalšími
osobami účastnících se likvidací následků dopravní nehody.

Cílové skupiny:
2 cílové skupiny:

  • 15 – 16 let – začínající řidiči jednostopých motorových vozidel (mopedy, motocykly do 50 cm3)
  • 18 – 24 let – začínající řidiči osobních automobilů a motocyklů nad 50 cm3


Co je Roadshow?
Na základě příkladu ze Severního Irska si Road Show klade za cíl ovlivnit chování začínajících řidičů v dopravě. Road Show se odehrává v divadelních sálech, ve sportovních halách nebo jiných vhodných prostorách, které pojmou větší skupinu diváků a líčí pomocí multimediálního vyjádření jak může noc strávená na diskotéce nebo taneční zábavě vyústit ve smrt nebo trvalou invaliditu. Projekt se nezaměřuje jenom na prevenci konzumace alkoholu řidičů na zábavách, ale také nutností používání bezpečnostních pásů a dodržování rychlostních limitů.– tedy okruhy problémů, které jsou typické pro mladé začínající řidiče.

Začínající řidiči jsou konfrontováni s invalidní obětí nehody, členy jeho rodiny a zástupci různých složek integrovaného záchranného systému, kteří poskytují zraněným účastníkům dopravní nehody pomoc. Jsou prezentovány okolnosti nehody a konkrétní situace. Cílem je ukázat mladým dospělým, že dopravní nehody někdy mívají dramatické a radikální následky a jaký vliv to má na individuální osobní život. Cílem je vytvořit základ pro zlepšení chování v dopravě obecně, ale zvláště chování cílové skupiny. Program trvá asi jednu hodinu a je organizován především pro vzdělávací instituce v oblasti středního a vyššího vzdělávání pro obvykle stovky mladých lidí.

Road Show se samo vyznačuje tím, že nejen prezentuje oběť, ale také ty, kteří pomohli oběti nehodu přežít. Tito lidé také vypráví skupině svůj příběh.

Autor projektu:
Institute of Traffic Care (ITC) – sídlící v Holandsku – Amsterdam

Zkušenosti s projektem v Holandsku:
V loňském roce byl celý projekt vyhodnocován v Holandské provincii Limburg. Z 10 000 studentů bylo 4 000 studentů konfrontováno s tímto projektem a tázáno prostřednictvím dotazníků. Kolem 75 % dotázaných bylo velmi pozitivních v hodnocení projektu a potvrdilo, že projekty tohoto typu jsou pro tuto cílovou skupinu velmi nutné. Emotivně zabarvené show přispívá velmi výrazně k uvědomění si nebezpečí plynoucích z neodpovědného chování v silničním provozu.

Situace v České republice:
V současné době hledá oddělení BESIP Ministerstva dopravy nové modely a postupy jak ovlivňovat dopravní chování mladých lidí. Ze zahraničních zkušeností a z dílčích průzkumů v ČR je zřejmé, že jednou z možných cest je emotivní působení a ukázka reálných dopadů dopravní nehody nejen na oběť, ale i na další členy jejího okolí. Mnoho nezasvěcených lidí má dojem, že dopravní nehodou na silnici vše končí. Projekt založený na emotivním působení prostřednictvím konfrontace s obětí dopravní nehody je jednou z možných cest, jak ovlivnit chování začínajících řidičů.

Road Show v České republice
Road Show je v České republice realizována ve spolupráci s agenturou EuroNet.CZ a prezentována pod názvem „The Action“. První tři premiérová představení byla v ČR předvedena v pražském divadle Solidarita. 9. a 10. 12. 2004 za účasti studentů z posledních ročníků pražských gymnázií.

The Action v roce 2005
Na rok 2005 je naplánováno 30 představení po celé České republice a dvě vystoupení na pražské Letenské pláni. První vystoupení proběhne v jarním termínu  19.5.2005 v rámci letenského kulturního odpoledne a večerního koncertu. Druhé vystoupení na Letné bude zakomponováno jakou součást 3. ročníku „Rodinného odpoledne s Policií ČR“ a předběžný termín této akce je stanoven na 10.9. 2005. Souběžně jsou vedena další jednání s organizátory letních hudebních festivalů, v jejichž průběhu by bylo také možné uspořádat představení „The Action“.
Předpokládaný počet diváků je pro letošní rok 35 000 osob.

Nejbližší představení: www.theaction.cz

Kontaktní osoba pro tento projekt na MD:
Mgr. Zuzana Ambrožová
tel. 972 231 067
zuzana.ambrozova@mdcr.cz

detail