Dopravní výchova

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
03. 05. 2016

„Máme se rádi aneb mysli jinak!“ - Emoce nechte před autem

02. 05. 2016

Počasí za nehody nemůže – je to o nás

29. 04. 2016

„Máme se rádi aneb mysli jinak"

28. 04. 2016

„Dobře se obleč a přežiješ“

26. 04. 2016

BESIP: Sníh v dubnu? Jezdi hlavou!

Sociální sítě

oddělovač

Principy

  • zapojení rodiny – usnadnění práce rodičů
  • zapojení školy, obce
  • spolupráce s obcemi, kraji, Policií ČR, Městskou policií a nevládními organizacemi
  • odpovědnost medií
  • provázanost, posloupnost, kontinuita
  • maximální využití doby, kdy děti přebírají hodnoty, postoje, návyky
  • u kategorií bez respektu k autoritám hledat účinné formy
detail