Úvodní stránka / Dopravní výchova / Předškolní děti

Předškolní děti

Účast v silničním provozu:

  • chodci s doprovodem
  • pasažéři v autě


Co mají znát a umět:

  • získat vědomosti a zkušenosti z oblasti dopravní výchovy k vytváření správných návyků, vztahů k okolí a k lidem, vštěpovat jim ukázněnost, vztah ke zdraví, opatrnost
  • rozvíjet vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při chování v určitých situacích (dopravních), tj. paměť, pozornost, soustředěnost, ukázněnost,ohleduplnost, vnímání i orientaci v prostoru a čase, vnímání nebezpečí, výcvik prospěšný jejich bezpečnému pobytu venku, v silničním provozu


Způsob:

  • zábava, hra, pozorování (vycházky),hádanky a soutěžení


Prostředí s výchovným vlivem:

  • rodina, mateřské školy, dětská odpoledne

 

Pomůcky ke stažení - Učebnice, pomůcky

 

detail