Dopravní výchova

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač

Mládež

Účast v silničním provozu:

 • chodci, cyklisté, malý motocykl, pasažéři v autě

Co mají umět:

 • chápat dopravní provoz jako řízený systém s právními předpisy a zákonnými ustanoveními, které umí zároveň uplatňovat
 • uvědomovat si morální a právní odpovědnost chování a jednání každého účastníka silničního provozu
 • uvědoměle uplatňovat zásady účelného a bezpečného chování a jednání, aktivně přispívat k bezpečnosti provozu
 • poskytnout a přivolat první pomoc při dopravní nehodě
 • znát nebezpečné důsledky požívání alkoholu, některých léku a návykových látek
 • znát negativní vlivy dopravy na životní prostředí a znát způsoby jeho ochrany
 • znát obecné zásady předcházení dopravních nehod
 • naučit se bezpečně ovládat řízení malého motocyklu
 • odpovědnost za řízení motorového vozidla

Způsob:

 • aktivní metody ve škole – dramatizace, simulace, skupinová práce a vzdělávací hry
 • kampaně s angažovaností učitelů
 • soutěže
 • média pro mladé
 • místa zábavy
 • produkty pro mladé
 • populární osobnosti

Prostředí:

 • střední školy, odborná učiliště, autoškoly
 • diskotéky, kina

Pomůcky:

 • kartička 1. pomoci do lékárniček
 • ve spolupráci s ČČK
 • šířit při kampaních a akcích BESIP, ČČK či PČR
 • Road schow

Partneři:

 • MŠMT, MV, ČČK, MZ, Obce, Kraje, Policie ČR, Městská policie, motoristické organizace, autoškoly, tisk, rozhlas, televize
detail