Dopravní výchova

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač

Kategorie

4. a) Předškolní věk

Účast v silničním provozu:

 • chodci s doprovodem
 • pasažéři v autě

Co mají znát a umět:

 • získat vědomosti a zkušenosti z oblasti dopravní výchovy k vytváření správných návyků, vztahů k okolí a k lidem, vštěpovat jim ukázněnost, vztah ke zdraví, opatrnost
 • rozvíjet vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při chování v určitých situacích (dopravních), tj. paměť, pozornost, soustředěnost, ukázněnost,ohleduplnost, vnímání i orientaci v prostoru a čase, vnímání nebezpečí, výcvik  prospěšný jejich bezpečnému pobytu venku, v silničním provozu

Způsob:

 • zábava, hra, pozorování (vycházky),hádanky a soutěžení

Prostředí s výchovným vlivem:

 • rodina, mateřské školy, dětská odpoledne

Pomůcky:

 • skládanky, pexeso, omalovánky
 • motivační předměty (odrazky, reflexky)
 • videokazeta (Malina)
 • programy v TV (Kostičky-Moudronos, večerníčky)
 • kniha pro děti a rodiče

Připravujeme:

 • Pracovní listy dopravní výchovy
 • vydá – MD-BESIP
 • distribuce prostřednictvím reg. pracovníků, popř. Pedagog. centrum, pokud se podaří zakreditovat pro rok 2005 další vzdělávání
 • oslovit TV s nabídkou námětů do dětských pořadů (Kostičky), tvorba večerníčku na ČT 1.

Partneři

 • MŠMT, Pedagogické centrum, Městská policie, Obce, Kraje, Mateřská centra, výrobci mléčných výrobků, čokoládovny

Finance

 • MD, MŠMT, Obce, Kraje, sponzoři

4. b)  I. stupeň zákl. škol

Účast v silničním provozu:

 • samostatní chodci, in-line, skateboard, koloběžka, pasažéři v autě, začínající cyklisté

Co mají umět:

Společné pro 1. – 5. ročník

 • bezpečná cesta do školy
 • chůze po chodníku, stezka pro cyklisty
 • bezpečné přecházení vozovky na rovném a přehledném úseku, po přechodu pro chodce, nadchodu a podchodu
 • význam světelných signálů pro chodce
 • schopnost rozeznat nebezpečná místa
 • nebezpečná místa pro přecházení vozovky
 • vidět a být viděn , chování za snížené viditelnosti
 • základní dovednosti na kole, jízda na chodníku s rodiči, užívání cyklist. přilby
 • bezpečné chování v automobilu – autosedačky a bezpečnostní pásy, působení na rodiče
 • zásady bezpečného chování v hromadné dopravě (nastupování, vystupování, chování při jízdě, chování na zastávce)
 • bezpečná místa pro hry dětí, sáňkování, lyžování

Navíc pro 2. ročník a výše

 • chůze po silnici (krajnice – vozovka), nebezpečná místa pro chůzi po silnici
 • chůze přes železniční přejezd bez závor i se závorami
 • nebezpečí, která hrozí chodcům za snížené viditelnosti
 • druhy hromadné dopravy
 • vidět a být viděn – reflexní materiály za snížené viditelnosti
 • zásady bezpečného chování v automobilu – autosedačky a bezpečnostní pásy
 • způsoby pomoci starým a nemocným lidem v prostředích hromadné dopravy
 • zásady kázně a ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu (nepřekážet, neomezovat, neohrožovat ostatní)
 • výcvik základních dovedností na kole – přilba

Navíc pro 3. ročník a výše

 • doplňovat zásady správného chování chodce
 • místa a úseky, kam je chodcům vstup zakázán
 • vidět a být viděn – reflexní materiály za snížené viditelnosti
 • zásady bezpečného chování v automobilu – autosedačky a bezpečnostní pásy
 • světelné signály a pokyny policisty v silničním provozu
 • pravidla pro bezpečnou jízdu na in-line, skateboardu a koloběžce
 • vozidla se zvláštními výstražnými znameními a reakce na tyto signály
 • první pomoc -  způsob přivolání první pomoci při dopravní nehodě, ošetření drobných poranění

Navíc pro 4. a 5. ročník a výše

 • upevňovat zásady správného chování chodce a cyklisty
 • výuka a výcvik pravidel silničního provozu pro cyklisty (vyjíždění, jízda u pravého okraje, zastavení, vyhýbání, předjíždění, odbočování, jízda přes křižovatku atd.)
 • povinné vybavení jízdního kola
 • jízda na kole samostatně (bez doprovodu)
 • první pomoc v improvizovaných podmínkách

Způsob:

 • předměty v rámci školského vzdělávacího programu, navazujícího na RVP
 • hra, pozorování, soutěžení


Prostředí, kde možno působit:

 • rodina, škola, družina,dětská dopravní hřiště, dětské zábavné akce, fast foody, supermarkety
 • dětské pořady v TV, Radiu, dětské časopisy

Produkty

 • publikace pro děti, rodiče, učitele (slabikář, učebnice, metodické pomůcky)
 • plakáty
 • samolepky
 • reflexní předměty
 • video
 • PC hry, testy
 • PC program
 • články v časopisech
 • promo akce
 • dopravní hřiště
 • distribuce prostřednictvím regionálních pracovníků a Pedagogického centra, pokud bude program dalšího vzdělávání pro učitele 1. stupně pokračovat
 • Oslovit TV s nabídkou témat do dětských pořadů především pořady pro školy, Tykadlo apod., aktuální otázky k BESIPu v pořadu Snídaně s Novou.

Další předpoklady

 • distribuční centra
 • vzdělávání pedagogů, policistů
 • prostor předškolní výuce

Partneři

 • MŠMT, Pedagogické centrum, Obce, Kraje, Policie ČR, Městská policie, výrobci mléčných výrobků, čokoládovny, výrobci školních potřeb, autokluby,média

Finance

 • MD, MŠMT, MV, MZ, ČČK, Obce, Kraje, sponzoři

4. c) II. stupeň základní školy

Účast v silničním provozu:

 • chodci, cyklisté , skateboard, koloběžka, pasažéři v autě

Co mají umět:

 • upevňovat zásady správného chování chodce a cyklisty
 • výuka a výcvik pravidel silničního provozu pro cyklisty
 • prohlubování znalostí získaných na I. stupni ZŠ
 • vážit si života a chránit jej (děti v tomto období procházejí etapou, kdy je potřeba nezávislosti a potvrzení jich samých vede k neuposlechnutí pravidel a postupování zbytečných rizik)
 • být tolerantní a ohleduplní
 • mít pozitivní vztah k životnímu prostředí a přírodě
 • zvládnutí zásad poskytování první pomoci při úrazech

Způsob:

 • předměty v rámci školského vzdělávacího programu, navazujícího na rámcový vzdělávací program, soutěžení,
 • kampaně
 • soutěže
 • media pro mladé
 • populární osobnosti

Prostředí s výchovným vlivem:

 • škola, dětská dopravní hřiště, rodina, zábavné akce, kina, fast foody

Pomůcky

 • PC program
 • publikace první pomoci k DSMC, vydá ČČK ve spolupráci s MD
 • distribuce prostřednictvím reg.pracovníků na odbory školství do škol

Partneři

 • MŠMT, MV, ČČK, MZ, Obce, Kraje, Policie ČR, Městská policie, motoristické organizace, tisk, rozhlas, televize

Finance

 • MD, MŠMT, MV, MZ, ČČK, Obce, Kraje, sponzoři

4. d ) Mládež

Účast v silničním provozu:

 • chodci, cyklisté , malý motocykl, pasažéři v autě

Co mají umět:

 • chápat dopravní provoz jako řízený systém s právními předpisy a zákonnými ustanoveními, které umí zároveň uplatňovat
 • uvědomovat si morální a právní odpovědnost chování a jednání každého účastníka silničního provozu
 • uvědoměle uplatňovat zásady účelného a bezpečného chování a jednání, aktivně přispívat k bezpečnosti provozu
 • poskytnout a přivolat první pomoc při dopravní nehodě
 • znát nebezpečné důsledky požívání alkoholu, některých léku a návykových látek
 • znát negativní vlivy dopravy na životní prostředí a znát způsoby jeho ochrany
 • znát obecné zásady předcházení dopravních nehod
 • naučit se bezpečně ovládat řízení malého motocyklu
 • odpovědnost za řízení motorového vozidla

Způsob:

 • aktivní metody ve škole – dramatizace, simulace, skupinová práce a vzdělávací hry
 • kampaně s angažovaností učitelů
 • soutěže
 • média pro mladé
 • místa zábavy
 • produkty pro mladé
 • populární osobnosti

Prostředí :

 • střední školy,odborná učiliště, autoškoly
 • diskotéky, kina

Pomůcky

 • kartička 1. pomoci do lékárniček
 • ve spolupráci s ČČK
 • šířit při kampaních a akcích BESIP, ČČK či PČR
 • Road schow

Partneři

 • MŠMT, MV, ČČK, MZ, Obce, Kraje, Policie ČR, Městská policie, motoristické organizace, autoškoly, tisk, rozhlas, televize

Finance

 • MD, MŠMT, MV, MZ, ČČK, Obce, Kraje, sponzoři
detail