Finále Dopravní soutěže mladých cyklistů 2014

Slavnostním vyhlášením vítězů a předáním cen vyvrcholil letošní ročník Dopravní soutěže mladých cyklistů na celostátním finále, které se konalo ve dnech 17. – 19.6.2014 ve Frenštátě pod Radhoštěm v Moravskoslezském kraji.  Vyhlašovatelem této soutěže je Ministerstvo dopravy – BESIP, Ředitelství dopravní policie ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Český červený kříž.. Za účasti představitelů kraje, města, Policie ČR, Městské policie Frenštát pod Radhoštěm  a Ministerstva dopravy - BESIP  bylo finále zahájeno na dětském dopravním hřišti v místním autokempu. Zde také všech 112 soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou kategorií, absolvovali první disciplínu, jízdu podle pravidel na „Dětském dopravním hřišti“.  Testy z pravidel silničního provozu, absolvovali na nedaleké základní škole, kde byly k dispozici dvě počítačové učebny a jedna  pro práci s mapou. Druhý den absolvovali soutěžící v prostorách autokempu, poslední dvě disciplíny, a to poskytování první pomoci a jízdu zručnosti.

Ceny vítězům předali náměstek hejtmana Mgr. Daniel Havlík, starostka Frenštátu pod Radhoštěm paní Zdeňka Leščišinová, zástupce společnosti Hyundai paní Kateřina Churá a vedoucí samostatného oddělení BESIP MD Martin Farář.

Vítězné družstvo z první kategorie, které tvořili žáci základní školy v z Krnova v Moravskoslezském kraji, bude reprezentovat Českou republiku na Evropském finále této soutěže, které se koná v měsíci září v Norském Oslu. Při této příležitosti popřál vítěznému družstvu mnoho úspěchů při reprezentaci kraje a České republiky náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík.

Ve druhé kategorii zvítězili žáci z Jihočeského kraje, ze základní a mateřské školy Šumavské Hoštice.

Výsledky I. kategorie

Výsledky II. kategorie

 

detail