Finále Dopravní soutěže mladých cyklistů 2013

Předáním cen vyvrcholilo 20. 6. 2013 celostátní finále Dopravní soutěže mladých cyklistů, jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo dopravy – BESIP, Ředitelství dopravní policie ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Český červený kříž. Hostitelem celostátního finále byl v letošním roce Plzeňský kraj. Za účasti představitelů kraje, měst, Policie ČR, Městské policie Plzeň a Ministerstva dopravy - BESIP  bylo finále zahájeno na dětském dopravním hřišti při 33. Základní škole v Plzni. Zde také všech 112 soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou kategorií, absolvovali tři disciplíny. Jízdu podle pravidel na „Dětském dopravním hřišti“, testy z pravidel silničního provozu a zásady poskytování první pomoci. Druhý den proběhly v areálu Darovanského dvora, kde byli všichni účastníci ubytováni, poslední dvě disciplíny, a to práce s mapou a jízda zručnosti.

Ceny vítězům předali náměstek hejtmana Jaroslav Bauer, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  Krajského úřadu plzeňského kraje Jaroslav Vejprava, starosta Rokycan  Vladimír Šmolík a Judita Stuchlíková za Ministerstvo dopravy - BESIP.  

Vítězné družstvo z první kategorie, které tvořili žáci základní školy v Černošíně, bude reprezentovat Českou republiku na Evropském finále této soutěže v Černé Hoře. Proto jim pan Jaroslav Vejprava na závěr popřál mnoho úspěchů a alespoň tak dobrou připravenost a dávku štestí, jako při účasti v celostátním finále.

Výsledky I. kategorie

Výsledky II. kategorie

 

detail