Dopravní výchova

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Dopravní výchova / Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Program pro začínající cyklisty (dále jen „program“) vyhlašují Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Policejním prezidiem, Českým červeným křížem, Ústředním automotoklubem České republiky a Autoklubem České republiky.


Program se vyhlašuje každoročně. Je určen dětem starším 10 let, tj. žákům 4. – 9. ročníků základních škol  a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, popř. dalších alternativních škol a to ve dvou kategoriích: 

 1. kategorie  =  10 – 12 let, 2. kategorie  =  13 – 16 let, dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže.  Programu se v některých okresech a krajích účastní rovněž žáci speciálních a praktických škol.

Cílem programu je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení ve školách, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti, prohloubit a ověřit znalosti a dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty, v technice jízdy na kole a v dalších dovednostech nezbytných k bezpečné jízdě na kole, podněcovat a zvyšovat zájem  žáků o bezpečnou dopravu a o dopravní výchovu.

Program odpovídá obsahu Standardu základního vzdělání (MŠMT) a skládá se z těchto částí: teoretické znalosti pravidel silničního provozu (test), praktické uplatňování pravidel silničního provozu (jízda podle pravidel silničního provozu), praktické zvládnutí techniky jízdy na kole (jízda zručnosti), praktické nebo teoretické zvládnutí zásad první pomoci., od krajského kola také práce s mapou.


Program má svá základní kola ve školách, která jsou organizována někde již na podzim, ale většinou v jarních měsících. Nejlepší školní družstva postupují do okresních  kol (ta jsou organizována v dubnu a květnu), ve větších okresech předchází okresnímu kolu okrskové kolo, jehož vítězové postupují do okresního kola. Vítězové okresních kol postupují do krajských kol a ti úplně nejlepší do celostátního finále. Největší důraz je kladen na co nejširší organizaci základních kol, protože právě zde je možné podchytit nejvíce žáků různými formami přípravy na disciplíny programu. Ať už je to volitelný předmět či dopravní kroužek anebo jenom individuální příprava. 

Základním materiálem pro organizaci programu jsou propozice a pokyny k organizaci dopravní soutěže mladých cyklistů (Dopravní soutěž mladých cyklistů – propozice a pokyny k organizaci), ve které jsou dána pravidla, charakteristika jednotlivých disciplín a způsoby jejich hodnocení, zásady realizace jednotlivých kol a jejich obsah. K teoretické přípravě žáků byly využívány testy, které obsahovaly pravidla s následnou možností testového přezkoušení. Pro účely programu jsou vydávány tiskopisy (CD) s testovými otázkami pro jednotlivé kategorie a soutěžní kola a diplomy. Tyto materiály vydává Ministerstvo dopravy - samostatné oddělení BESIP a jsou distribuovány na jednotlivé školy.

 

detail