Cyklista

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Cyklista / Bezpečné jízdní kolo / Používání cyklistické přilby

Používání cyklistické přilby

Používejte cyklistické přilby!

Něco málo o naší hlavě a cyklistických přilbách

Abychom mohli apelovat na širokou veřejnost, která by měla v rámci bezpečnosti používat cyklistické přilby, měli bychom se podívat na několik důležitých hledisek a zodpovědět si základní otázky, které se jich týkají.

1. Nejsou cyklistické přilby pouze pro závodníky?

Cyklistické přilby jsou pro všechny jezdce. Vážná cyklistická nehoda se může stát komukoli, kdykoli, kdekoli a v jakékoli rychlosti. Rodiče si mohou myslet, že jejich děti jsou v bezpečí, když jezdí pouze v sousedství (blízko domu). Ale výzkum nám říká, že většina vážných cyklistických nehod se přihodí na klidné sousední ulici. Toto platí zvláště pro děti. Většina všech smrtelných nehod cyklistů se stalo v obytných oblastech.

Kromě toho, dokonce jednoduché chyby vedou k vážným zraněním. Jedno ze čtyř vážných

cyklistických zranění je zranění hlavy. V polovině všech cyklistických nehod je zasažena jezdcova hlava – buď střetem s autem, dlažbou nebo obrubníkem. Nehody mohou snadno způsobit poškození mozku nebo lebky.

Český cyklistický svaz nás informoval, že mládežnická kategorie do 18 let a kategorie cyklistů pod 23 let má povinnost používat cyklistické přilby. Kategorie cyklistů ELITE (dříve profesionálové) tuto povinnost nemají, ale používají je. Od etapových závodů až po mistrovství světa a národní tour (Giro d´Italia, Tour de France a Vuelta a Espaňa), což jsou největší profesionální závody v cyklistickém sportu, závodníci přilby používají. Terény na těchto mezinárodních závodech jsou velmi náročné a velmi nebezpečné zvláště na některých úsecích (sjezdy, závěrečné spurty…).

2. Co je zvláštní na zranění hlavy?

Těžká zranění jsou většinou provázena vážným poraněním hlavy. Mnoho z těch, kteří utrpí tato těžká poranění se už nikdy neuzdraví. Zlomené kosti nebo odřeniny se mohou zahojit, ale poranění hlavy může vést ke smrti nebo k invaliditě. Abychom lépe porozuměli proč, měli bychom vědět, jak je mozek chráněn.

Mozek je výjimečně složitou tělesnou strukturou složenou ze specifických mozkových buněk, v nichž jsou analyzovány nejrůznější podněty z vnějšího i vnitřního prostředí. Odtud jsou také vysílány příkazy ke svalům. Mozek je umístěn v lebce a obklopen čirou tekutinou (mozkomíšní mok), která jej, mimo jiné, chrání před prudkými nárazy. Nicméně, i když je v lebce volně pohyblivý, je velmi citlivý na prudké pohyby a na změny tlaku v dutině lebeční.

Otřes mozku, komprese mozku a zhmoždění mozku.

Existují tři stupně poranění mozku:

  1. Poškození mozku I.stupně : následky poranění lebky a mozku, jako hybné a citelné výpady, ložisková poškození, poruchy oběhové, vegetativní a psychické, které odeznívají během 4 – 6 dnů
  2. Poškození mozku II.stupně: doba trvání následků je ohraničena časově 21 dnů po úrazu.
  3. Poškození III.stupně: odeznívání důsledků poranění přetrvávají déle než 21 dnů. Často zůstávají subjektivní obtíže a psychické poruchy menšího rozsahu trvale, např. bolesti hlavy po slunění.

Akutní mozkové poranění obvykle vykazuje oddělené nebo kombinované příznaky neurologických a psychických projevů.

Psychické syndromy jsou následkem otřesu mozkového kmene, projevují kratší, či déle trvající poruchou vědomí, ztrátu paměti na průběh úrazového děje nebo retrográdní amnesií, kdy se porucha paměti rozšiřuje na kratší či delší interval před úrazem.

Vegetativní syndromy vznikají po úrazových poruchách mezimozku a mozkového kmene s následnými změnami krevního obrazu, metabolismu sacharidů , acidobazické rovnováhy

Neurologické syndromy jako následek lokalizovaného poškození určité oblasti mozkové kůry vykazuje lokalizované výpadové klinické příznaky postiženého okrsku kůry.

Určení rozsahu mozkového poškození dovoluje souhrn klinických příznaků a jejich trvání. Za významnou známku pro ocenění prognosy se považuje doba trvání poruchy vědomí. Hluboké bezvědomí s křečemi, chyběním zornicového reflexu, je známkou těžšího zhmoždění mozkového kmene a má špatnou předpověď. Centrálně podmíněný vzestup teploty nad 40 st. C je většinou známkou krvácení do mozkových komor a má rovněž vážnou prognósu.

Otřes mozku
Za hlavní příznaky se považuje porucha vědomí různého stupně až po koma, poruchy dýchání a porucha reakce zornic. Nevolnost,zvracení a pokles krevního tlaku.V léčbě se doporučuje poloha v leže, přísný klid na lůžku po dobu minimálně 2 – 3 dnů. Vak s ledem na hlavu. Sledování krevního tlaku a pulsu, péče o stolici a močení, opakovaná neurologická vyšetření.

Komprese mozková (akutní traumatické zvýšení nitrolebečního tlaku)

Podle příčiny vzniká jako následek epidurálního, subdurálního, subarachnoidálního a intracerebrálního krvácení.

Epidurální krvácení vzniká jako následek poranění mediální mozkové arterie. Při velikosti větší jak 5 cm3 se objevují známky zvýšení nitrolebního tlaku formou zpomalení pulsu a nepravidelného dýchání provázené tísní a konečně ztrátou vědomí za současného rozvoje ložiskových příznaků. Po potvrzení diagnosy, ale i při podezření na krvácení je nutná okamžitá operace s podvázáním postižené tepny.

Subdurální krvácení se projevuje podobně jako předchozí krvácení, jen s delším odstupem. Známky nitrolebního krvácení se rozvíjejí pomaleji.

Krvácení subarachnoidální a komorové jsou často spojeny s tak velkým rozdrcením mozkové tkáně, že léčení i přes operační odstranění ložiska je většinou bezúspěšné.

Každé poranění mozku je provázeno otokem mozku.

Zhmoždění mozku

Oproti otřesu mozku jsou přítomny hrubé anatomické změny ve formě jednoho nebo více ložisek. Většinou při hrubém násilí se současným zhmožděním mozkového kmene dochází k okamžité ztrátě vědomí. Všeobecné příznaky jsou zastření vědomí s neklidem. Dny trvající koma s poruchami oběhu a dýchání, samovolný odchod moči a stolice.

Z ložiskových příznaků lze jmenovat neurologické výpadové jevy podle umístění a velikosti ložiska. Velmi často bývají postižena jádra mozkových nervů – zrakového,lícního a sluchového. Každé kontuzní ložisko je provázeno otokem mozkovým.

Rozhodně není zanedbatelná ani finanční stránka úrazů hlavy. Cena za léčení vážného poranění mozku se pohybuje od 150 000,- do 200 000,- Kč. Podstatná je také skutečnost, že pacient musí podstupovat dlouhodobou rehabilitaci a v mnoha případech ho čeká i snížené společenské uplatnění.

Z dynamického a laskavého člověka se může vlivem úrazu hlavy stát apatický člověk, který je jako dítě a vyžaduje dlouhou těžkou léčbu.

3. Co říká výzkum

Jak souvisí jízda na kole bez přilby s pádem po hlavě na betonovou plochu? Zkusíme si to představit:

Cyklista jede rychlostí 15 km/hod. a spadne po hlavě dolů. Jeho pád odpovídá skoku po hlavě na beton z výšky jednoho metru. 
Cyklista jede rychlostí 25 km/hod. a spadne z kola na hlavu. Jeho pád se rovná skoku z výšky 2,5 m hlavou dolů na beton.
Došlo ke kolizi cyklisty a auta. Kolo jelo rychlostí 15 km/hod. a auto 35 km/hod.. Síla nárazu cyklisty se poté rovná rychlosti 50 km/hod. a odpovídá skoku z výše 10 m.

Výsledky odborných studií prokázaly, že cyklisté, kteří nosí přilbu, podstupují 19 x menší riziko úmrtí než ti, kteří ji nepoužívají. S pomocí ochranných přileb lze předejít 83% fraktur lebky, 53% zranění měkkých částí hlavy a 48% poškození mozku.

Závěr: Bezpečnostní cyklistické přilby jsou vysoce efektivní v prevenci poranění hlavy a jsou zvláště důležité pro děti, protože ty utrpí většinu vážných úrazů hlavy následkem cyklistických nehod. Nejčastější místa poranění hlavy u dětí, ke kterým dochází po pádu z kola: hlava - 44%, paže - 27%, břicho - 6%, kolena 23%. Hlava pády z kola nejvíce odnáší.

4. Jak mohou cyklistické přilby pomoci

Lidský mozek potřebuje ochranu a proto je uložen v lebečním skeletu. Když člověk řídí kolo, nejlepší ochranu hlavy poskytuje cyklistická přilba. To ví i okolní svět, kde cyklistická přilba a jízdní kolo představují nerozlučnou dvojici. Jak pro děti, tak i pro dospělé.

Samozřejmě, že cyklistická přilba nemůže nikoho ochránit od pádu z kola, ale může výrazně omezit možnost vážného poranění mozku. A to tak, že rozloží úder, který jinak zasáhne lebku a mozek při srážce. V průběhu srážky se pěnová vložka přilby ocitne mezi objektem - auto, chodník, silnice a jezdcovou hlavou, jinými slovy proběhne samodestrukce v zájmu ochrany toho, co je uvnitř přilby. Cyklistické přilby tedy tlumí sílu při nárazu na překážku a rozdělují vystupující energii na větší plochu.

Pěna ve většině cyklistických přileb se již nevrátí k původnímu tvaru. Proto každá přilba, která prošla nárazem, by měla být vyměněna a ne použita opětovně, přestože se může jevit, že je v dobrém stavu. Taková přilba ztrácí bezpečnou ochranu pro svého uživatele. Okem neviditelné jemné trhlinky mohou při jejím dalším zatížení způsobit její prasknutí.

Cyklistické přilby mohou předejít okolo 80% vážných poranění hlavy u cyklistů a 75% všech úmrtí je způsobeno úrazem hlavy. Používání přileb může ochránit mnoho životů. Je to smysluplná investice pro každého cyklistu, mladého nebo staršího.

5. Co tvoří cyklistickou přilbu?

Každá schválená cyklistická přilba obsahuje vložku vyrobenou z tuhé rozbitné pěny. Tato vložka se rozpadne a absorbuje většinu vlivů při nárazu. Mnoho cyklistických přileb ochraňuje tuto vložku plastickou skořápkou, která pomáhá držet pěnu pohromadě při srážce a zdokonaluje klouzavost helmy tak, že nepřilne k chodníku. Pásky a spony zabraňují, aby přilba při srážce odletěla. Vzadu může být zámek, aby zabezpečil stabilitu přilby. Všechny části cyklistické přilby pracují společně v zájmu prevence poranění. Pro správnou funkci přilby je důležité, aby byla řádně usazena na hlavě - jedině pak může plnit bezpečnostní funkci beze zbytku.

6. Jak si mám být jist, že cyklistická přilba je pevná?

Především každá cyklistická přilba musí mít certifikát ES přezkoušení typu, na základě tohoto certifikátu každou vyrobenou přilbu musí výrobce opatřit označením CE. Toto označení vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ČSN EN 1078.

Test cyklistických přileb se provádí tak, že se přilba nasadí na zkušební hlavu a naráží se ve volném pádu z výšky 1,5 m na zašpičatělou kovadlinu, která simuluje hranu obruby chodníku. Přilba musí absorbovat většinu vlivů a smí umožnit pouze malému procentu vniknout dovnitř. Cyklistické přilby, které v testu nevyhoví, nejsou opatřeny schvalovací značkou.

7. Co pohodlí a váha?

Váha cyklistické přilby je rovněž důležitá. Měla by být lehká, aby nebyl zatěžován krk cyklisty. Těžká přilba je při dlouhých jízdách zbytečnou zátěží, a navíc způsobuje křeče v zátylku. Hmotnost cyklistických přileb pro děti by neměla přesáhnout hranici 200 g a u dospělých 300 g.

Dnes mají cyklisté v obchodech možnost širokého výběru cyklistických přileb a mohou si koupit takovou, která jim vyhovuje

8. Kolik cyklistická přilba stojí?

Cyklistické přilby jsou v porovnání s cenou jízdního kola cenově přijatelné. Dětem udělá dobrou službu přilba již v hodnotě kolem 500,- Kč. Dospělí si mohou koupit kvalitní přilbu již v hodnotě kolem 1000,- Kč. Nikdy nezapomínejme, že to co cyklistická přilba ochraňuje nelze ocenit - život a budoucnost cyklisty!

9. Budou lidé cyklistické přilby používat?

Určitě ji budou používat lidé, kteří mají zkušenost s nepříjemným pádem, který se jim vryl do paměti anebo ve svém blízkém okolí mají někoho, kdo na jízdu bez přilby těžce doplatil.

Rozumní lidé, kteří myslí na svoji bezpečnost, cyklistické přilby budou používat a budou dbát i na to, aby šli příkladem svým dětem, které mají zároveň povinnost nosit cyklistickou přilbu od ledna 2001 přímo ze zákona (Zákon č. 361/2000 Sb.). Pokud děti uvidí, že jejich rodiče používají také cyklistickou přilbu, osvojí si tento zvyk a přilba se pro ně stane přirozenou součástí jízdy na kole.

Příklady táhnou - v dobrém i ve zlém - a pokud budou rodiče tento bezpečnostní prvek ignorovat, určitě ho bude ignorovat i jejich dítě.

10. Doporučené odkazy

Řadu dalších užitečných rad a zkušeností naleznete také na stránkách projektu Na kole jen s přilbou.

http://www.nakolejensprilbou.cz/

detail