Chodec

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Chodec / Rady a tipy / In-line bruslaři

In-line bruslaři

Jezdci na in – line bruslích jsou chodci

Co říká zákon…

I když se to může zdát paradoxní, jezdci na kolečkových in- line bruslích jsou podle ustanovení § 2 , písmeno j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů chodci. To znamená, že musí dodržovat všechny povinnosti dané tímto zákonem jak obecně všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích (§ 4), tak i specifické povinnosti dané chodcům, a to v § 53 zákona 361/2000 Sb.

Tyto povinnosti mimo jiné zahrnují:

 • Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty" , na které je oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, je chodec povinen používat pouze pruh vyznačený pro chodce (§ 53, odstavec 5 )
 • Osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce (§ 53, odstavec 8)
 • Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní (§ 4, písmeno a))
 • Osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení může užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty (§ 57 odst. 7); přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odst. 3,5, a 6 a světelnými signály podle § 73)
 • Povinnost řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích (§ 4, písmeno b a c)

Základní zásady jak předcházet úrazům na in – line kolečkových bruslích

 • Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní
 • Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti a předvídejte
 • Vždy používejte ochrannou přilbu a ochranu loktů a kolen
 • Vyplatí se nosit i sportovní rukavice a ochranné pomůcky na zápěstí
 • Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte
 • Nikdy nejezděte tak, aby jste se drželi za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo
 • Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu po kterém jedete

In - line kolečkové brusle jsou sportovní náčiní a pohyb bruslařů po chodníku mezi ostatními chodci, je z ohledem na rychlost bruslaře, zdrojem potenciálních konfliktů, a to zejména s chodci se sníženou pohyblivostí a seniory.

Vzhledem k tomu, že jezdec na kolečkových bruslích je, jak již bylo uvedeno, chodec, není možné vysledovat ve statistice dopravních nehod počet střetů bruslař – chodec. Lze jen kvalifikovaně odhadovat, že se nebude jednat o malá čísla a bruslaři by si tuto skutečnost měli uvědomit a zvážit, zda není vhodnější si pro jízdu vybrat taková místa, kde svým jednáním nikoho neohrozí.

detail