BESIP

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / BESIP / Strategické dokumenty / Dopravní politika ČR / Dopravní politika 2014-2020

Dopravní politika 2014-2020

Ministerstvo dopravy zpracovává materiál Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050.

Zde zveřejněný materiál je druhá pracovní verze.

Dopravní politika je vrcholový dokument vlády pro sektor doprava, jehož gestorem je MD. Zabývá se celým sektorem doprava, a proto problematiku neřeší do podrobností - jednotlivé důležité oblasti jsou dále rozpracovány v samostatných návazných strategických dokumentech (např. Dopravní sektorové strategie, Národní strategie BESIP, Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů atd. (viz. osnova Implementační části Dopravní politiky).

Dopravní politika pro období 2014-2020 bude navazovat na stávající platnou Dopravní politiku ČR pro léta 2005 - 2013. Předpokládáme její předložení do vlády do konce roku 2012.

Vaše připomínky a náměty na věcné změny či na doplnění můžete zasílat na adresu anna.batulkova@mdcr.cz do 21.10.2012.

2. pracovní verze Dopravní politiky 2014 -2020

detail