BESIP

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / BESIP / Strategické dokumenty / Dopravní politika ČR / Dopravní politika 2005-2013

Dopravní politika 2005-2013

Aktualizace Dopravní politiky České republiky na léta 2005-2013 v roce 2011

Vláda na svém zasedání dne 20. července 2011 schválila usnesením vlády č. 565 materiál Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 – 2013 (Příloha 1, Příloha 2) v roce 2011. Materiál kabinetu předložilo Ministerstvo dopravy po projednání se všemi resorty a dotčenými subjekty.

Dopravní politika České republiky pro léta 2005 – 2013 je základním strategickým sektorovým dokumentem, který má vliv na dopravně-politický proces. Jedná se o vrcholový dokument vlády pro sektor doprava, který stanovuje cíle a opatření týkající se celého sektoru a určuje základní směry jeho vývoje.

Tato druhá Aktualizace Dopravní politiky vychází z druhého Vyhodnocení dopravní politiky z roku 2009 (schváleno usnesením č.38 ze dne 11.1.2010), ve kterém byly vytipovány oblasti na které se musí Aktualizace DP zaměřit.

Aktualizovaný materiál zachovává strukturu priorit a cílů původního znění Dopravní politiky. Je aktualizován popis výchozího stavu. Výraznější aktualizací prošel systém opatření Dopravní politiky, která vycházejí ze současné situace a na ní navazujících potřeb. Aktualizace vychází zejména z analýzy dvou základních oblastí:

  • vznik a aktualizace ostatních strategických dokumentů evropské i národní úrovně, které mají k Dopravní politice vztah,
  • skutečný vývoj sektoru doprava.

Tato aktualizace bude platná do roku 2013. Nová Dopravní politika pro léta 2014-2020 s výhledem do roku 2050 se začne připravovat v roce 2012 v souladu s Bílou knihou k evropské dopravní politice.

detail