BESIP

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
13. 07. 2017

Bezpečnost silničního provozu na fóru OSN v New Yorku

29. 06. 2017

projekt: Zpomal, budeš rychlejší

02. 05. 2017

BESIP slaví 50. narozeniny

11. 04. 2017

Každý jsme jiný a odbouráváme jinak

10. 04. 2017

"Zpomal! Budeš rychlejší!"

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / BESIP / Strategické dokumenty / Dopravní politika ČR / Dopravní politika 2005-2013

Dopravní politika 2005-2013

Aktualizace Dopravní politiky České republiky na léta 2005-2013 v roce 2011

Vláda na svém zasedání dne 20. července 2011 schválila usnesením vlády č. 565 materiál Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 – 2013 (Příloha 1, Příloha 2) v roce 2011. Materiál kabinetu předložilo Ministerstvo dopravy po projednání se všemi resorty a dotčenými subjekty.

Dopravní politika České republiky pro léta 2005 – 2013 je základním strategickým sektorovým dokumentem, který má vliv na dopravně-politický proces. Jedná se o vrcholový dokument vlády pro sektor doprava, který stanovuje cíle a opatření týkající se celého sektoru a určuje základní směry jeho vývoje.

Tato druhá Aktualizace Dopravní politiky vychází z druhého Vyhodnocení dopravní politiky z roku 2009 (schváleno usnesením č.38 ze dne 11.1.2010), ve kterém byly vytipovány oblasti na které se musí Aktualizace DP zaměřit.

Aktualizovaný materiál zachovává strukturu priorit a cílů původního znění Dopravní politiky. Je aktualizován popis výchozího stavu. Výraznější aktualizací prošel systém opatření Dopravní politiky, která vycházejí ze současné situace a na ní navazujících potřeb. Aktualizace vychází zejména z analýzy dvou základních oblastí:

  • vznik a aktualizace ostatních strategických dokumentů evropské i národní úrovně, které mají k Dopravní politice vztah,
  • skutečný vývoj sektoru doprava.

Tato aktualizace bude platná do roku 2013. Nová Dopravní politika pro léta 2014-2020 s výhledem do roku 2050 se začne připravovat v roce 2012 v souladu s Bílou knihou k evropské dopravní politice.

detail