Aktivity

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
02. 11. 2017

Řidičům začala povinnost přezout na zimní pneumatiky

31. 10. 2017

Dětské zádržné systémy

24. 10. 2017

Pasivní bezpečnost

17. 10. 2017

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

09. 10. 2017

Spěchání se nevyplácí, protože rychlost může zabíjet

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Aktivity / Mezinárodní soutěž v natáčení videí na mobilní telefon - výsledky

Mezinárodní soutěž v natáčení videí na mobilní telefon - výsledky

Vyhlášení výsledků soutěže

Organizátor soutěže se rozhodl všechna doručená videa ze soutěže vyloučit, a to z důvodů, že videa více či méně porušovala pravidla schválená Organizátorem. K tomuto rozhodnutí dospěl Organizátor z důvodu korektního a rovného přístupu ke všem účastníkům soutěže. Porušení pravidel se týkalo zejména pravidla č. 22, které zní: "Účastník soutěže se zavazuje, že při výrobě videospotů bude dodržovat pravidla silničního provozu a neohrozí bezpečnost silničního provozu."

Kvůli uvedenému rozhodnutí nebude vyhlášen žádný vítěz. Přesto Organizátor soutěže děkuje všem autorům, kteří se soutěže zúčastnili a svá videa zaslali.


Soutěž BESIP & PRI

BESIP ve spolupráci s mezinárodní organizací pro bezpečnost silničního provozu La Prevention Routiére (PRI) vyhlašuje soutěž pro mladé lidi ve věku 18 – 24 let.

Stačí, když natočíte na mobilní telefon co nejoriginálnějším způsobem vlastní video v délce cca 1 minuty na téma „Textování v silničním provozu“ a na toto video nám zašlete odkaz ke stažení na adresu soutezbesip@mdcr.cz přes on–line datové úložiště. Znění kompletních pravidel najdete níže.

Soutěž startuje 1. září a ukončena bude 30. září 2017. Její kompletní podmínky najdete v pravidlech soutěže na webových stránkách www.ibesip.cz/cz/aktivity/soutez-pri a na facebooku.

Zapojením do soutěže můžete vyhrát zajímavé ceny. Nejen, že pro prvních 10 autorů národního kola máme zajímavé ceny, ale videa, která se umístí na prvních 3 místech, postupují do mezinárodního kola. Pokud se v něm některé z videí umístí na 1. – 3. místě, je pro autora/y zajištěna účast na ceremonii v Abu Dhabí, Spojené arabské emiráty, plně hrazena organizací PRI.

Pokud chcete vyhrát a bojovat o účast v Abu Dhabí, zapojte se do naší soutěže

Pravidla soutěže

 1. Organizátor soutěže: Samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 vyhlašuje ve spolupráci s mezinárodní organizací pro bezpečnost silničního provozu La Prevention Routiére Internationale (PRI) Ministerstva dopravy, soutěž zaměřenou na mládež ve věku 18–24 let s tematikou bezpečnosti silničního provozu. Téma soutěže bylo pro rok 2017 definováno Výkonným výborem PRI.
 2. Téma soutěže: „Textování v silničním provozu“ (Texting and Driving)
 3. Místo a doba trvání: Informace o soutěži najdou účastníci soutěže na webové stránce BESIP [https://www.ibesip.cz], a to v době od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017.
 4. Obsahem soutěže je natočení videí pomocí mobilního telefonu, ať už individuálně nebo ve skupině, s cílem zvýšit povědomí účastníků silničního provozu (řidič různých typů vozidel a/ nebo jako chodec) o rizicích spojených s nepozorností zapříčiněnou psaním nebo čtením zpráv na mobilních telefonech při řízení nebo chůzi. Účastník soutěže (dále jen „autor“) se do soutěže zapojí tím, že v době jejího konání zašle na adresu soutezbesip@mdcr.cz odkaz na soutěžní videospot, který fyzicky umístí na on-line datové úložiště (s dostupností po celou dobu soutěže).
 5. Videospot bude v délce cca 1 minuta. Do soutěže budou přijata pouze videa, která podporují bezpečnost silničního provozu.
 6. Základní technické podmínky videospotu: minimální rozlišení 1280x720 obr. bodů nebo vyšší s poměrem stran 16:9. Pokud bude ve spotu použit dialog nebo monolog protagonisty, je třeba opatřit spot anglickými titulky (mezinárodní soutěž). Spot bude opatřen identifikací s těmito údaji: jméno a příjmení autora, věk, korespondenční adresa, telefonní číslo a e-mail. Videospot nesmí obsahovat reklamu, skrytou reklamu nebo product placement.
 7. Termín ukončení příjmu soutěžních videospotů je 30. 9. 2017.
 8. Každý autor může do soutěže přihlásit pouze jeden videospot. V případě, že autor zašle více videospotů bude akceptován poslední zaslaný.
 9. Autor musí být obyvatelem České republiky.
 10. Autor bere na vědomí, že účastí v soutěži se zavazuje dodržovat tato pravidla soutěže, zásady čestné soutěže a zdržet se jednání, které by mohlo ovlivnit věrohodnost výsledků. Dále bere na vědomí, že videospot nesmí obsahovat vulgarismy, hanlivé chování, nesmí podněcovat k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči skupině obyvatel. V případě podezření na podvodné jednání si Organizátor vyhrazuje právo autora bez náhrady z účasti na soutěži vyloučit a nepřiznat tomuto případnou výhru.
 11. Organizátor si vyhrazuje právo na změny soutěžních pravidel nebo na zrušení soutěže, a to kdykoliv v průběhu soutěže.
 12. Do soutěže budou přijata pouze videa splňující výše uvedené podmínky.
 13. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 14. Kritéria hodnocení:
  • Soulad se stanoveným tématem
  • Předání myšlenky, sdělení
  • Kreativita/originalita
  • Technická a umělecká kvalita
 15. Určení výherců: 3 nejlepší videa získají ceny od oddělení BESIP Ministerstva dopravy a zároveň budou tato videa postoupena do mezinárodního kola soutěže, kterou organizuje PRI. Výběr v národním kole provede nezávislá porota. Složení poroty bude zveřejněno na webových stránkách www.ibesip.cz.
 16. Oznámení a předání výher: Vítězná videa, která se umístí na prvních 3 místech, budou i se jménem autora zveřejněna na webu www.ibesip.cz dne 10. 10. 2017. Výherci budou nejpozději 6. 10. 2017 obesláni emailem s informací o výhře a výherce je povinen nejpozději do 9. 10. 2017 potvrdit, že bere informaci
  o výsledcích soutěže na vědomí. V případě, že výherce nebude na výzvu reagovat, vybere Organizátor soutěže dalšího v pořadí. Předání cen bude domluveno s výherci následně.
 17. Autoři videí, kteří se umístí na 1., 2. a 3. místě v mezinárodním kole budou oceněni a pozváni organizací PRI k účasti na jednání PRI, které se bude konat ve Spojených arabských emirátech, Abu Dhabi. Letenky a ubytování bude plně hrazeno PRI.
 18. Ochrana osobních údajů: Svou účastí autor poskytuje Organizátorovi dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti, a to výlučně za účelem realizace této soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez něj se ale nelze soutěže zúčastnit. Soutěžící má práva dle § 21 zákona, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, blokovat, doplnit nebo požadovat jejich likvidaci. O jakýchkoliv sporech, reklamacích či námitkách rozhoduje Organizátor soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se té soutěže dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodu. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním výher.
 19. Pravidla soutěže respektují pravidla mezinárodní soutěže a výherce národního kola je povinen respektovat mezinárodní pravidla při účasti v mezinárodním kole. Přihlášením do této soutěže autor potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly soutěže.
 20. Autor přihlášením do soutěže bezplatně poskytuje organizátorům časově a územně neomezené výhradní právo (licenci) užít videospot k jakémukoliv nekomerčnímu způsobu užití, zejména rozšiřování. Dále autor souhlasí s tím, že organizátoři mohou oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout bezplatně třetí osobě i bez souhlasu autora.
 21. Videa přihlášená do soutěže budou publikována na webových stránkách www.ibesip.cz a 3 vítězná videa budou dále veřejně propagována.
 22. Účastník soutěže se zavazuje, že při výrobě videospotů bude dodržovat pravidla silničního provozu a neohrozí bezpečnost silničního provozu.

Přílohy

Oficiální pravidla soutěže

Oficiální grafika/plakát soutěže

detail