Aktivity

oddělovač

Aktuality
Tiskové zprávy

oddělovač
22. 09. 2017

Alkohol ruší spojení mezi tělem a myslí – nenechte ho řídit!

18. 09. 2017

Alkohol a drogy za volantem se nevyplácí

13. 09. 2017

Nejčastější „rušitelé“ pozornosti během řízení? Patří mezi ně i spolujezdci, děti i zvířata

08. 09. 2017

Usedejte za volant svěží a odpočatí

04. 09. 2017

Používání mobilního telefonu při řízení je srovnatelné s určitým stavem opilosti

Sociální sítě

oddělovač
Úvodní stránka / Aktivity / Mezinárodní soutěž v natáčení videí na mobilní telefon

Mezinárodní soutěž v natáčení videí na mobilní telefon

Soutěž BESIP & PRI

BESIP ve spolupráci s mezinárodní organizací pro bezpečnost silničního provozu La Prevention Routiére (PRI) vyhlašuje soutěž pro mladé lidi ve věku 18 – 24 let.

Stačí, když natočíte na mobilní telefon co nejoriginálnějším způsobem vlastní video v délce cca 1 minuty na téma „Textování v silničním provozu“ a na toto video nám zašlete odkaz ke stažení na adresu soutezbesip@mdcr.cz přes on–line datové úložiště. Znění kompletních pravidel najdete níže.

Soutěž startuje 1. září a ukončena bude 30. září 2017. Její kompletní podmínky najdete v pravidlech soutěže na webových stránkách www.ibesip.cz/cz/aktivity/soutez-pri a na facebooku.

Zapojením do soutěže můžete vyhrát zajímavé ceny. Nejen, že pro prvních 10 autorů národního kola máme zajímavé ceny, ale videa, která se umístí na prvních 3 místech, postupují do mezinárodního kola. Pokud se v něm některé z videí umístí na 1. – 3. místě, je pro autora/y zajištěna účast na ceremonii v Abu Dhabí, Spojené arabské emiráty, plně hrazena organizací PRI.

Pokud chcete vyhrát a bojovat o účast v Abu Dhabí, zapojte se do naší soutěže

Pravidla soutěže

 1. Organizátor soutěže: Samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 vyhlašuje ve spolupráci s mezinárodní organizací pro bezpečnost silničního provozu La Prevention Routiére Internationale (PRI) Ministerstva dopravy, soutěž zaměřenou na mládež ve věku 18–24 let s tematikou bezpečnosti silničního provozu. Téma soutěže bylo pro rok 2017 definováno Výkonným výborem PRI.
 2. Téma soutěže: „Textování v silničním provozu“ (Texting and Driving)
 3. Místo a doba trvání: Informace o soutěži najdou účastníci soutěže na webové stránce BESIP [https://www.ibesip.cz], a to v době od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017.
 4. Obsahem soutěže je natočení videí pomocí mobilního telefonu, ať už individuálně nebo ve skupině, s cílem zvýšit povědomí účastníků silničního provozu (řidič různých typů vozidel a/ nebo jako chodec) o rizicích spojených s nepozorností zapříčiněnou psaním nebo čtením zpráv na mobilních telefonech při řízení nebo chůzi. Účastník soutěže (dále jen „autor“) se do soutěže zapojí tím, že v době jejího konání zašle na adresu soutezbesip@mdcr.cz odkaz na soutěžní videospot, který fyzicky umístí na on-line datové úložiště (s dostupností po celou dobu soutěže).
 5. Videospot bude v délce cca 1 minuta. Do soutěže budou přijata pouze videa, která podporují bezpečnost silničního provozu.
 6. Základní technické podmínky videospotu: minimální rozlišení 1280x720 obr. bodů nebo vyšší s poměrem stran 16:9. Pokud bude ve spotu použit dialog nebo monolog protagonisty, je třeba opatřit spot anglickými titulky (mezinárodní soutěž). Spot bude opatřen identifikací s těmito údaji: jméno a příjmení autora, věk, korespondenční adresa, telefonní číslo a e-mail. Videospot nesmí obsahovat reklamu, skrytou reklamu nebo product placement.
 7. Termín ukončení příjmu soutěžních videospotů je 30. 9. 2017.
 8. Každý autor může do soutěže přihlásit pouze jeden videospot. V případě, že autor zašle více videospotů bude akceptován poslední zaslaný.
 9. Autor musí být obyvatelem České republiky.
 10. Autor bere na vědomí, že účastí v soutěži se zavazuje dodržovat tato pravidla soutěže, zásady čestné soutěže a zdržet se jednání, které by mohlo ovlivnit věrohodnost výsledků. Dále bere na vědomí, že videospot nesmí obsahovat vulgarismy, hanlivé chování, nesmí podněcovat k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči skupině obyvatel. V případě podezření na podvodné jednání si Organizátor vyhrazuje právo autora bez náhrady z účasti na soutěži vyloučit a nepřiznat tomuto případnou výhru.
 11. Organizátor si vyhrazuje právo na změny soutěžních pravidel nebo na zrušení soutěže, a to kdykoliv v průběhu soutěže.
 12. Do soutěže budou přijata pouze videa splňující výše uvedené podmínky.
 13. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 14. Kritéria hodnocení:
  • Soulad se stanoveným tématem
  • Předání myšlenky, sdělení
  • Kreativita/originalita
  • Technická a umělecká kvalita
 15. Určení výherců: 3 nejlepší videa získají ceny od oddělení BESIP Ministerstva dopravy a zároveň budou tato videa postoupena do mezinárodního kola soutěže, kterou organizuje PRI. Výběr v národním kole provede nezávislá porota. Složení poroty bude zveřejněno na webových stránkách www.ibesip.cz.
 16. Oznámení a předání výher: Vítězná videa, která se umístí na prvních 3 místech, budou i se jménem autora zveřejněna na webu www.ibesip.cz dne 10. 10. 2017. Výherci budou nejpozději 6. 10. 2017 obesláni emailem s informací o výhře a výherce je povinen nejpozději do 9. 10. 2017 potvrdit, že bere informaci
  o výsledcích soutěže na vědomí. V případě, že výherce nebude na výzvu reagovat, vybere Organizátor soutěže dalšího v pořadí. Předání cen bude domluveno s výherci následně.
 17. Autoři videí, kteří se umístí na 1., 2. a 3. místě v mezinárodním kole budou oceněni a pozváni organizací PRI k účasti na jednání PRI, které se bude konat ve Spojených arabských emirátech, Abu Dhabi. Letenky a ubytování bude plně hrazeno PRI.
 18. Ochrana osobních údajů: Svou účastí autor poskytuje Organizátorovi dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti, a to výlučně za účelem realizace této soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez něj se ale nelze soutěže zúčastnit. Soutěžící má práva dle § 21 zákona, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, blokovat, doplnit nebo požadovat jejich likvidaci. O jakýchkoliv sporech, reklamacích či námitkách rozhoduje Organizátor soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se té soutěže dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodu. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním výher.
 19. Pravidla soutěže respektují pravidla mezinárodní soutěže a výherce národního kola je povinen respektovat mezinárodní pravidla při účasti v mezinárodním kole. Přihlášením do této soutěže autor potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly soutěže.
 20. Autor přihlášením do soutěže bezplatně poskytuje organizátorům časově a územně neomezené výhradní právo (licenci) užít videospot k jakémukoliv nekomerčnímu způsobu užití, zejména rozšiřování. Dále autor souhlasí s tím, že organizátoři mohou oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout bezplatně třetí osobě i bez souhlasu autora.
 21. Videa přihlášená do soutěže budou publikována na webových stránkách www.ibesip.cz a 3 vítězná videa budou dále veřejně propagována.
 22. Účastník soutěže se zavazuje, že při výrobě videospotů bude dodržovat pravidla silničního provozu a neohrozí bezpečnost silničního provozu.

Přílohy

Oficiální pravidla soutěže

Oficiální grafika/plakát soutěže

detail