Úvodní stránka / Aktivity / Archiv kampaní / Bezpečná obec / Vymahatelnost práva

Vymahatelnost práva

Působnost krajů, měst a obcí

Obce 

  • Připravuje se...

Obce s rozšířenou působností

  • úzce spolupracovat s Policií ČR v oblasti postihu přestupců proti pravidlům provozu na pozemních komunikacích a to jak v rámci správního řízení, tak i koordinací aktivit městských nebo obecních policí s Policí ČR v oblasti dozoru a dohledu nad provozem na pozemních komunikacích,
  • provádět v rámci legislativních možností zavádění vlastních forem postihu přestupců (automatické měřiče rychlosti a podobně)
  • výše uvedené aktivity koordinovat s mediálními aktivitami prováděnými na úrovni obce,

Kraje 

  • úzce spolupracovat s Policií ČR v oblasti postihu přestupců proti pravidlům provozu na pozemních komunikacích; a to jak formou poskytování analytických dat o problémových místech v kraji z hlediska porušování pravidel provozu na pozemních komunikacích,
  • koordinovat mediální působení vedené z úrovně kraje s aktivitami dopravní policie.

Ministerstvo dopravy

  • Připravuje se...

Projekty VaV

Projekty VaV

Vzorové řešení měření úsekové rychlosti v obci Miličín

Pilotní realizace projektu Ministerstva dopravy – PRESTUP

Jedná se o projekt Ministerstva dopravy s názvem Automatický systém odhalování a postihování dopravních přestupků (PRESTUP – představení projektu obr.1 ), který Centrum dopravního výzkumu řeší od ledna roku 2005.

Úsekové měření rychlosti

V první fázi projektu jsme se zaměřili na detekování překračování maximální povolené rychlosti v úseku. Vycházíme z předpokladu, že drtivá většina vážných dopravních nehod je způsobena nepřiměřenou rychlostí. Nepovolená rychlost je zjišťována systémem, který se skládá ze dvou kamer zaznamenávajících registrační značky vozidel při vjezdu resp. výjezdu do, nebo z měřeného úseku (viz. schéma (2) ).

krizovatka_cdv2.jpg

Takto může systém změřit čas průjezdu vozidel úsekem a spočítat jejich průměrnou rychlost. V případě, že je rychlost vyšší než maximálně povolená jsou zjištěné údaje postoupeny ke správnímu řízení.

Pro správní úřady byla vyvinuta softwarová aplikace, která nahrazuje dřívější manuální zpracování dopravních přestupků nynějším zpracováním výpočetní technikou. Software se jmenuje Dopravně Správní Agenda (D.S.A) (3) a ve své podstatě je to nástroj ke zjednodušení a zrychlení práce správních úředníků. Systém bude nasazován výhradně na rizikové úseky dopravní sítě.  Součásti systému je výrazné upozornění na měřený úsek (4) (např. ukazatel okamžité rychlosti, vodorovné značení).

Miličín (5) je příkladem obce, kterou projíždí dopravní proud značné intenzity a je zde pravidelně překračována maximální povolená rychlost. Cílem pilotního projektu je ověřit teoretické předpoklady v praxi a zjistit vliv nasazení tohoto systému na nehodové lokality silniční sítě. Věříme, že se potvrdí zvýšení bezpečnosti místních občanů i řidičů  a dojde k poklesu zatížení obyvatel stresem z dopravy.

Soubory ke stažení:

Výstup systému – protokol (6) 
Mediální ohlasy (7)
Dosavadní výsledky projektu (8)
Fotogalerie (9)
Kontakt (10)

Ing. Martin Hájek 
Centrum dopravního výzkumu 
Tel : +420 548 423 770 
Fax : +420 548 423 712 
e-mail: martin.hajek@cdv.cz

Článek na radio vnitro:
http://www.policie.cz/zpravy/2006/votice-milicin.html

Odkaz na článek a televizní příspěvek z miličína na ČT.
http://www.ct24.cz/regiony/index_view.php?id=176781

Odkaz na televizní příspěvek tel. PRIMA je třeba jít na datum 13.8. v archívu vpravo 
http://www.iprima.cz/zpravodajstviasport/?460e=1610

Vzorová řešení

Úseková měření rychlosti

Bodová měření rychlosti

Schéma členění problematiky vymahatelnosti práva 

Schema.jpg

detail