Vzorová řešení

Jako vzorový příklad zpracování a pravidelného vyhodnocování nehodových lokalit i dalších dopravních ukazatelů uvádíme materiál zpracovaný odborem dopravy Libereckého kraje. V níže uvedených odkazech si lze prohlédnou část zprávy týkající se nehodovosti.

Město Kroměříž - vzorový příklad koordinace jednotlivých subjektu zaangažovaných v bezpečnosti silničního provozu.   

detail