Úvodní stránka / Aktivity / Archiv kampaní / Bezpečná obec / Řídící, koordinační a analytické aktivity / Systematické využívání analýzy před úpavami

Systematické využívání analýzy před úpavami

Opatření přijímaná v oblasti dopravního inženýrství, ale také z ostatních oblastí, s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu jsou zpravidla finančně nákladná. Proto zde nachází uplanění zmiňovaná CBA analýza, bezpečnostní audit  a další nástroje, které nám mohou účině pomoci při rozhodování a řízení. Nutným podkladem pro rozhodování v této oblasti je nesporně kvalitně zpracovaný analytický materiál. Vzhledem k povaze a charakteristice problematiky je nutné hodnoti věci a fakta v širších souvislostech. Proto také analýza musí pokrývat poměrně širokou oblast. V závislosti na konkrétní situaci a místních poměrech je zpravidla nutné mít k dispozici následující podklady: rozbor nehodovosti (za minimálně tříleté období), průzkum intenzit sledovaných druhů dopravy, stavební uspořádání řešené lokality, technický stav komunikace, vlastnické poměry a další.
detail