Sledování dopravního chování

Ministerstvo dopravy v rámci projektu Vědy a Výzkumu realizuje projekt Národní observatoř silničního provozu. Tento projekt přímo navazuje na Evropský projekt Safety Net. (http://www.cdv.cz/text/oblasti/bsp/projekty-zahranicni/safetynet.htm)

Jednou z částí projektu je sledování vybraných ukazatelů silničního provozu na silniční síti. V rámci ČR je sledována necelá stovka lokalit a pravidelně vyhodnocovány zmiňovné ukazatele. Díky tomuto pravidelnému monitoringu můžeme vyhodnocovat vliv a efektivnost opatření majících vliv zejména na bezpečnost silničního provozu. 

V tomto projektu se nabízí prostor pro města a obce, které zde mohou přispět odpovídajícími daty do národní databáze, kterou pro Ministerstvo dopravy spravuje CDV.

detail