Monitorování nehodových lokalit

Výstupy z monitorování nehodových lokalit jsou bezesporu jedním z nejdůležitějších podkladů pro rozhodování realizace dopravně inženýrských úprav. 
Zpravidla vyhodnocujeme nehodové lokality a úseky. Důležitým aspektem je důsledné zaznamenání dostupných informací o příčinách vzniku nehody 
a jejich následcích, zejména přesná lokalizace.

V této oblasti je nutná spolupráce s policisty z místně příslušného okresního ředitelství PČR.

Primitivní přesto velmi efektivní metoda je tzv. špendlíková metoda. Za použití mapy odpovídajícího měřítka sledovaného regionu, oblasti vpichujeme špendlíky 
s různou barvou do lokalit dle následků dopravní nehody. Následně za zvolené období lze vizuálně vyhodnotit oblast s nejvyšší hustotou záznamů také 
dle závažnosti následků nehod. V dalším kroku se vrátíme ke konkrétním údajům z protokolů a navrhneme příslušná opatření k odstranění hlavních příčin 
vzníku dopravních nehod.

Bližší informace týkající se této problematiky budou na těchto stránkách postupně zveřejňovány. 
CDV každoročně pořádá několik školení jejichž součastí je také tato problematika.

Příklad sledování a vyhodnocování nehodových lokalit na úrovni kraje je uveden ve vzorových příkladech
Vzorový příklad z odboru dopravy - Liberecký Kraj.

detail