Koordinace příslušných orgánů

Koordinací příslušných orgánů se myslí zejména v rámci náplně komise BESIP či dopravní komise koordinovat aktivity týkající se bezpečnosti siliničního provozu v rámci příslušného regionu. Zde je úloha rozdílná podle typu subjektu. 

Koordinace jednotlivých oblastí této problematiky by mělo být nedílnou součástí všech aktivit aby byla zajištěna co nejvyšší míra efektivnosti vynakládaných prostředků i úsilí. Ukazuje se, že ačkoli jsou oficiálně nastaveny určité vazby a informační toky, často napomáhá zvýšení informovanosti a efektivnosti práce vytvoření "nestandardních" informačních toků zainteresovaných osob a subjektů. 

Dobrým příkladem zvládnutí koordinačních aktivit může být například město Kroměříž, vízce viz. vzorová řešení.

Důležitou roli zde hrají krajští pracovníci BESIP, kteří by měli být členy komisí BESIP v obcích s rozšířenou působností. Seznam krajských pracovníků BESIP.
detail