Úvodní stránka / Aktivity / Archiv kampaní / Bezpečná obec / Řídící, koordinační a analytické aktivity

Řídící, koordinační a analytické aktivity

Analytické aktivity

Zejména v oblasti bezpečnosti silničního provozu je důležité postupovat systematicky a přijímat rozhodnutí až na základě důkladné analýzy. V této části dokumentu je věnována pozornost zejména oblastem jež je nutno dlouhodobě sledovat a analyzovat. K vyhodnocení, jako součast procesu analýzy, doporučujeme použít metodiku CBA - cost benefit analyse. 

Řídící a koordinační aktivity

Z pozice Krajů, měst i obcí je nutná koordinace jednotlivých subjektů zapojených do řešení problematiky bezpečnosti silničního provozu.

Schéma členění problematik řídící koordinační a analytické aktivity

rka 

detail