Legislativa

Působnost Krajů, měst a obcí - Cíle

Působnost Krajů, měst a obcí

Obce 

  • Připravuje se...

Obce s rozšířenou působností 

  • na základě vlastních analýz a zkušeností navrhovat podněty a prosazovat v rámci svých možností změny v právní úpravě provozu na pozemních komunikacích u tvůrců právní úpravy na centrální úrovni,
  •  prosazovat dodržování právní úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci působnosti obce, včetně vytváření vzorů žádoucího chování u zaměstnanců a představitelů obce,
  •  mediální formou na místní úrovni informovat o případných změnách právní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Kraje

  • na základě vlastních analýz a zkušeností navrhovat podněty a prosazovat v rámci svých možností změny v právní úpravě provozu na pozemních komunikacích u tvůrců právní úpravy na centrální úrovni,
  •  prosazovat dodržování právní úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci působnosti kraje,
  •  mediální formou na úrovni kraje informovat o případných změnách právní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Ministerstvo dopravy

  • Připravuje se...

Související dokumenty

Právní úprava provozu na pozemních komunikacích v ČR, zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Technické podmínky

Novelizace zák. 361

Legislativní rámec problematiky bezpečnosti silničního provozu se dotýká zejména těchto zákonných norem:
Zákon 361/2001 Sb., zákon č. 411/2005 Sb., zákon č.13/1997 Sb., atd.

obrazek

detail