Úvodní stránka / Aktivity / Archiv kampaní / Bezpečná obec / Komunikační aktivity

Komunikační aktivity

Komunikační aktivity mohou významnou měrou přispět ke zvýšení účinnosti opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu na místní úrovni. Zapojení se do celostátních kampaní, provádění vlastních kampaní a využití sdělovacích prostředků jsou nejzákladnější formou těchto aktivit. Sdělovací prostředky mohou účinnou formou přispět k zefektivnění rozhodovacích procesů a následně ke kladnému přijetí jednotlivých opatření, Sdělovacím prostředkům  by mělo být poskytnuto dostatečné množství kvalitních informací, měly by být zapojeny do procesu od samého počátku. Tím je možné se vyvarovat excesům, kdy je přijaté opatření negováno právě sdělovacími prostředky.

Informování veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků a formou kampaní poté může přispět k větší akceptaci daného opatření jak širokou veřejností, tak i politiky na úrovni místní samosprávy. To vše může přispět z zefektivnění celého rozhodovacího procesu.

Využití podkladů z celostátních kampaní může celý proces komunikace zjednodušit a zefektivnit.

Schéma členění problematiky komunikační aktivity

SchemaKOM1.jpg

detail