Úvodní stránka / Aktivity / Archiv kampaní / Bezpečná obec / Dopravní výchova

Vzdělávání, školství a volný čas

Vzdělávání dětí a mladých lidí v bezpečnosti silničního provozu je klíčovou součástí prevence. Dopravní výchova má za cíl naučit děti bezpečnému chování v silničním provozu, ať jsou v roli chodce, cyklisty či pasažéra ve vozidle. Zároveň v dětech vytváří postoje a hodnoty důležité pro silniční provoz, jako jsou ohleduplnost, odpovědnost, předvídavost či opatrnost.

Obce mohou velmi pomoci rozvoji dopravní výchovy, ať už výukou na školách, které zřizují (mateřské, základní) resp. sídlí na jejich území (střední školy) nebo podporou různých aktivit, jako jsou dětská dopravní hřiště, soutěže, zapojování dětí do řešení místní bezpečnosti apod.

Oddělení BESIP ministerstva dopravy zajišťuje pro školy, které se zapojí do dopravní výchovy, výukové materiály i školení učitelů. Bližší informace na stránkách o dopravní výchově a u regionálních manažerů BESIPu.

Schéma členění problematiky dopravní výchova

 

detail