Železniční přejezdy

Železniční přejezd je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou.

Takto zní definice železničního přejezdu ze zákona. Dále zákon 361/2000 Sb., o provozu za pozemních komunikacích upravuje chování účastníků silničního provozu ve vztahu k takto definovanému místu.
V praxi se ale často setkáváme s porušováním zejména § 28 - 31 jmenovaného zákona což vede k fatálním následkům nehod na železničních přejezdech. Ačkoli je procento nehod, které se stanou na přejezdech malé, náslekdy těchto nehod patří k nejzávažnějším. Toto skutečnost ovlivňují zejména neměnné fyzikální zákony. Vlaky o hmotnosti několika set až tisíc tun nemohou zastavit v závislosti na rychlosti na několika desítkách metrů ani při použití rychlobrzdy. Zábrzdné vzdálenosti jsou v závisloti na rychlosti 400, 700 a 1000 m. 
V případě, že řidič či jiný účastník silničního provozu nerespektuje výstražné signály, nebo se nepřesvědčí otom, že se k přejezdu neblíží drážní vozidlo a může jej bezpečně překonat jsou následky zpravidla tragické.

Důležitým faktorem ovlivňujícím bezpečné překonání železničního přejezdu jsou rozhledové poměry. Ačkoli funguje zabezpečoavcí zařízení s vysokou spolehlivostí, je vhodné se i k přejezdům zabezpečeným světelným a zvukovým výstražným zařízením či závorami, přibližovat takovou rychlostí, abychom měli dostatečný rozhled na železniční trať. 

Další informace na leznete na webových stránkách odboru draz, železniční a kombinované dopravy a na webových stránkách Nadace BESIP (statistiky, příběhy, rady atd.).

detail