Úsekové měření rychlosti Zlín

Oficiální stránka www.mestozlin.cz 

Celková situace
Město Zlín již od léta roku 2005 provádí úsekové měření rychlosti vozidel na komunikaci třída Tomáše Bati. Jedná se o čtyřpruhovou směrově nerozdělenou komunikaci na které docházelo k velmi častým rychlostním excesům což v kombinaci s vysokou intenzitou pěších vedlo v vysoké míře rizikovosti lokality.
Vedení města se rozhodlo zlepšit nebezpečný stav snížením rychlosti projíždějících vozidel a to pomocí realizace úsekového měření rychlosti. Viz. foto.

Funkční využití
Úsekovým měřením se podařilo snížit rychlost dopravního proudu projíždějících vozidel a umožnilo se chodcům bezpečně přejít vozovku. 

Parametry zařízení
Připravuje se...

Opatření a jeho vlivy
Úsekové měření rychlosti je vhodným řešením pro tento typ lokality. V budoucnosti by bylo vhodné rozšířit systém také o sledování dalších přestupků proti bezpečnosti silničního provozu a to zejména v oblastech vysokou mírou pravděpodobnosti styku dvou druhů dopravy.
Uvedené opatření má za následek homogenizaci dopravního proudu což vede k nižším emisím a nižší míře rizika vzniku a závažnosti dopravní nehody.

Výhody
snížení rizika vzniku dopravní nehody
snížení závažnosti následků dopravní nehody
umožnění přecházení chodců přes komunikaci

Nevýhody
vyšší zatížení příslušného dopravně správního úřadu
negativní reakce nezodpovědné části řidičské populace

Realizace
léto 2005

Soubory ke stažení

 

 

detail