Prostějov - Plumlovská

Celková situace 

Prostějov leží na rychlostní silnici R46, která město spojuje s dvanáct kilometrů vzdálenou Olomoucí a padesát kilometrů vzdáleným Brnem. Městem dále prochází řada komunikací druhých tříd, které zajišťují všesměrnou obslužnost města s okolím.

Sledovaný přechod pro chodce leží na silnici II/150 vedenou v trase Valašské Meziříčí - Prostějov - Boskovice - (I/43). Komunikace je v místě přechodu dvoupruhá. V blízkosti přechodu je křižovatka s místní komunikaci, zajišťující obslužnost přilehlého sídliště. V docházkové vzdálenosti od přechodu se nachází obchodní domy, čerpací stanice PHM a zmíněná bytová zástavba.

Situace stavu před realizací

Důvodem přestavby přechodu byly stále narůstající dopravní problémy, z nichž nejzávažnější byla vysoká koncentrace nehod.

Kromě problémů nehodovosti bylo důvodem k přestavbě také kapacitní hledisko. Intenzity motorové dopravy jsou na tomto průtahu značné, stejně jako intenzity chodců a cyklistů - zejména ve směru křižujícím hlavní směr komunikace II/150. Z toho vyplývaly velké konflikty mezi podélnými a příčnými dopravními vztahy (vozidly a přecházejícími chodci).

Délka přechodu mezi obrubami činila 10 m, z toho jízdní pruhy 4,4 m v každém směru.

Osvětlení celé ulice bylo jednostranné, VO bylo umístěno po jižní straně ulice.

detail