Použití tzv. 3D přechodů

Celková situace 

Jedná se o opatření, jehož vliv ještě nebyl dostatečně zmonitorován. Současné poznatky vlivu tohoto opatření se neopírají o rozsáhlý průzkum a vyhodnocení. Nicméně, první zkušební model byl v říjnu 2003 úspěšně instalován v problémové lokalitě v Brně v Bělohorské ulici. Cílem instalace zařízení je optický klam řidiče, který při přiblížení se k přechodu před sebou uvidí překážku. Jedná se však o grafickou metodu a tato překážka proto působí pouze opticky, nikoliv mechanicky.

3D přechod

Funkční využití
Jelikož se jedná o klamnou překážku v jízdě, je zřejmé, že funkčnost tohoto opatření je omezena zejména na řidiče, kteří lokalitkou neprojíždějí příliš často. Doporučujeme kombinovat toto optaření s reálnými stavebně vyvýšenými přechody pro chodce. Také stavebně vyvýšené přechody mohou být obdobně opticky upraveny, tak aby působily srovnatelně. Vyšší efektivitu potaření lze očekávat při vhodně zvolené kombinaci skutečně stavebně vyvýšeného přechodu pro chodce a opticky 3D provedeného přechodu pro chodce.
Tak zvané 3D provedení přechodu je nutné považovat za doplňkové opatření, které může napomoci zklidnit dopravu v kritických místech.

Parametry
Grafický model ralizace 3D provedení přechodu pro chodce

Opatření a jeho vlivy
První měření ukázala snížení rychlosti projíždějících vozidel až o 7 km/hod. Předpokládáme zadání výzkumného záměru na ověření vlivu tohoto a některých dalších doplňkových opatření, majících za cíl zklidnění dopravy.

Výhody
Vodorovné dopravní značení EUROTHERMEM je trvanlivé, předem zformováno z termoplastického materiálu. 
Životnost přechodu je 4 – 5 let (ovlivněno zatížením vozidly).
EUROTHERM je odolný proti mechanickým vlivům, ale také např. proti soli.
Může napomoci zklidnit v daném místě určitý segment řidičů.

Nevýhody
Nepůsobí na místo znalé řidiče.
Není ověřena účinnost optaření.

Realizace
V létě 2004 se poprvé instaloval upravený přechod v Teplicích, v lázeňské části města v ulici Pod Doubravkou. I tady se dostavil potřebný efekt, snížení rychlosti vozidel, jež tudy projíždějí.

Finance
(bude doplněno)

detail