Okružní křižovatka Jáchymov

Celková situace 

Průtah silnice I/25 prochází obcí a křižovatkou v centrální části města v lázeňské zóně. Trasa je vedena ve  vodorovném sklonu.
Před rekonstrukcí se jednalo o velmi rozměrnou křižovatku s neusměrněnými pohyby proudů, s dopravním kanalizováním vytvořeným pouze pomocí vodorovného dopravního značení.
Prostor křižovatky nebyl dimenzován na základě dopravní poptávky, neboť intenzity se pohybovaly např. v roce 1995 kolem  6000 voz/24hod.
Prostor křižovatky byl navíc komplikovaný ukončením  zkušební trasy trolejbusů z Ostrova n/O. Dále byly obtížné podmínky pro pěší (lázeňská zóna je dělena trasou průtahu).

K02_Jachymov_web_01.jpg

Parametry okružní křižovatky

Pro rekonstrukci byla zvolena malá okružní křižovatka, s hlavní argumentací celkové rekultivace tohoto centrálního obecního prostoru. 
V prostoru křižovatky byly řešeny nové polohy chodníků.

 • průměr okružní křižovatky..........................40,0 m, 
 • průměr středního ostrova...........................23,0 m,
 • šířka dlážděného prstence...........................3,0 m, 
 • šířka jízdního pruhu na okruhu....................4,5 m, 
 • šířka jízdních pruhů na vjezdu...............3,5-4,5 m,
 • šířka jízdních pruhů na výjezdu.........3,75-4,75 m,
 • poloměry na vjezdu......................................8,5 m,
 • poloměry na výjezdu..........................10,5-15,5 m.   

dělící ostrůvek na větvi Karlovarská:

 • šířka před/za přechodem.......................2,5/2,0 m, 
 • délka před/za přechodem......................7,5/5,0 m,

přechody:

 • šířka............................................................ 3,0 m,    
 • délka................................................... 7,0-15,5 m,
 • vzdálenost od jízdního pruhu na okruhu....9,0-13,5 m.

K02_Jachymov_web_02.jpg

Opatření a jeho vlivy

Cílem rekonstrukce bylo především zlepšení podmínek pro pěší (mají charakter lázeňských hostů) a snížení průjezdních rychlostí v přiléhající 
lázeňské oblasti. Pro rekonstrukci byla příhodná naddimenzovaná dispozice prostoru, s umístěním obratiště pro trolejbusovou dopravu zkušební trasy. Dalším záměrem bylo zklidnit dopravní provoz po dominantním hlavním silničním průtahu. V současnosti křižovatka působí dokonale zklidňovacím efektem pro všechny pohyby. Navíc dva podřadné vjezdy jsou opatřeny ještě zpomalovacím prahem.

Funkční využití

Komunikace I/36 se podle členění místních komunikací řadí do třídy B1 - sběrná komunikace ve městech nad 20 000 obyvatel, průtah městem.
Komunikace II/333 se podle výše uvedeného členění řadí do třídy C1 - městské třídy převážně společenského významu.

Průtahy obou silnic jsou dvoupruhové, směrově nedělené komunikace.

Ulice Perštýnská je silnicí I/36 ve směru na Pardubice, ulice Šipkova ve směru na Chlumec nad Cidlinou. Ulice Dr. Tyrše je silnicí II/333 ve směru na Přelouč a ulice Langrova ve směru na Hradec Králové.

Zastávky hromadné dopravy se nacházejí na větvi ulice Perštýnské asi 100 m od křižovatky.

Schéma dopravní situace

Schéma

 Výhody:

 • zlepšení celkového prostoru,
 • zklidnění křižovatky,
 • esteticky přínos důstojný lázeňskému prostředí,
 • zpřehlednění a plynulosti provozu, snížení rychlosti,
 • výrazné zlepšení podmínek pro příčné chodecké pohyby přes průtah I/25,
 • na dvou ramenech do okružní křižovatky (komunikace funkční třídy D1) jsou opatřeny integrovanými prahy. 

Nevýhody:

 • částečná předimenzovatelnost okružního pásu,
 • nevyvážené intenzity.

Souhrnné údaje

Charakteristika: okružní křižovatka
Městská funkce: silnice I/25 je průtahovou komunikací, ostatní komunikace jsou místní
Dopravní funkce: komunikace I. a místní
Realizace: březen 2003
Finance: nezjištěno.

detail