Měření rychlosti Lipník nad Bečvou

Název opatření - lokace

Realizace rozběhnutí preventivního měření rychlosti prováděného za součinnosti MP a PČR OO Lipník n. B. zakoupeným laserovým měřičem rychlosti z příspěvku MV.


Souhrný popis situace

Lipník nad Bečvou se již v dohledné době dočká obchvatu, který jak doufáme umožní přistoupit k důraznějším zklidňujícím opatřením. Intenzita IAD je na průjezdu Lipníka poměrně vysoká, nicméně faktorem, který v největší míře ohrožuje bezpečnost účastníků silničního provozu je vysokrá rychlost projíždějích vozidel. Proto se v Lipníku rozhodli pro následující opatření.
V Lipníku nad Bečvou začali strážníci používat ruční radar na konci září. Zjištěné přestupky budou předávat odboru dopravy Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou. 

Funkční využití

Radar slouží k represi, avšak bude používán také preventivně – v okamžiku, kdy totiž řidiči spatří strážníka, který je zaměřuje radarem, automaticky zpomalí. Laserový měřič ProLaser III slouží k měření rychlosti motorových vozidel. Při překročení rychlostního limitu je automaticky pořízena digitální fotografie se všemi údaji potřebnými k dokumentaci přestupku. Při vyhodnocování fotografií speciální program fotografie digitálně zaostřuje, zlepšuje jejich čitelnost a dovoluje zvýraznit registrační značku a obličej řidiče.
Na fotografiích jsou strážníci při zaměřování radarem.

Parametry měřícího zařízení

Popis opatření a jeho vlivy

Radar budou městští strážníci umisťovat na nejproblematičtější místa ve městě.
Radar zapadá do opatření bezpečnosti silničního provozu. Nemá sloužit k represi, ale k prevenci. Chceme dosáhnout toho, že po půl roce se v ulicích Lipníku bude dodržovat rychlost," řekl včera k nové technice starosta Lipníku Miloslav Přikryl.
Strážníci, kteří radar obsluhují, budou záznamy řidičů přesahujících rychlost předávat na odbor dopravy městského úřadu.
Od července příštího roku budou již podle nového zákona moci viníky zastavovat sami. "Radar dokáže změřit rychlost na vzdálenost 350 metrů. My se schovávat nebudeme, motoristé však nezjistí dopředu, kde přesně se měří. Nepomůže jim ani antiradar," uvedl šéf lipnických strážníků Pavel Maloch. Mobilní radar se bude používat na celém katastrálním území Lipníku včetně čtyř místních částí. Vedení města hodlá v budoucnu navíc osadit všechny příjezdové silnice tabulemi upozorňujícími na měření rychlosti.
Na pořízení radaru dostalo město dotaci ve výši 75 procent z projektu prevence kriminality Partnerství. Tamní zastupitelé nedávno kvůli zvýšení bezpečnosti v ulicích města uvolnili z rozpočtu také 100 tisíc korun na zvýraznění bezpečnostních značení u přechodů pro chodce či na barevné pásy na komunikacích. I přes vybudování obchvatu projíždí denně ulicemi Lipníku zhruba devět tisíc automobilů.

Měření rychlosti Měření rychlosti

Výhody

Snížení rychlosti dopravního proudu
Snížení rizika střetu vozidla s chodcem
Nižší emisní zatížení okolí

Nevýhody

Vyšší zatížení odboru dopravně správních agend 

Datum realizace

Září 2005

Finanční stránka

Laserový měřič je pořízen za pomoci dotace z Programu prevence kriminality „Partnerství“ ve výši 372 tisíc Kč, jeho celková cena je půl milionu korun. 

detail