Malá Skála - I /10

Celková situace

Obec Malá Skála leží v údolí řeky Jizery v blízkosti turisticky velmi atraktivních míst. Prochází zde mezinárodní silnice E 65 - I/10, která je pokračováním rychlostní silnice R1 Praha - Turnov a dále pokračuje směrem na Harrachov. 

Sledovaný přechod pro chodce se nachází na průtahu komunikace I/10 obcí Malá Skála  jako poslední ve směru k Železnému Brodu. Přechod je součástí systému celkem čtyř přechodů na nově rekonstruovaném průtahu, které byly přestavěny s ohledem na bezpečnost chodců s využitím středových ostrůvků.  

V blízkosti přechodu pro chodce je restaurace, parkoviště a čerpací stanice pohonných hmot.

Přechod pro chodce - Malá Skála

Funkční využití

Členěním místních komunikací podle struktury osídlení, dopravního významu a vazby na komunikace ve volné krajině se tato komunikace řadí do třídy B. To je sběrná komunikace ve městech nad 20 tis. obyvatel, průtah ve městech a významných střediskových obcí.

Stavební opatření určitou měrou přispělo ke zklidnění dopravy na celém průtahu obce, ovšem některé detaily by mohly být zpracovány důkladněji, především šířka jízdních pruhů.

Parametry přechodu pro chodce: 

 • šířka přechodu.............................................3,0m,
 • délka přechodu mezi obrubníky....................14,0m,
 • šířka jízdních pruhů.......................................4,5m, 
 • šířka přilehlých chodníků...............................2,5m.


Opatření a jeho vlivy

Hlavním důvodem k provedení stavební úpravy přechodu a v podstatě i celého průtahu byly vysoké rychlosti vozidel, která tudy projížděla a vysoká zatíženost komunikace.Vysoké rychlosti podporovala i velká šířka směrové nedělené komunikace, která mezi obrubami dosahovala hodnoty 14,0m. Tyto aspekty vedly k tomu, že toto místo bylo hodnoceno jako potenciálně kolizní zejména ke vztahu k chodcům. K realizaci opatření nakonec přispěla tragická nehoda matky s dítětem. 

K realizaci úprav došlo v období 07-10/2003. Zároveň s úpravou zkoumaného přechodu byly vybudovány dělící ostrůvky u přechodů pro pěší na dalších třech místech. 

V místě přechodu byl vybudován střední dělící ostrůvek, byly zúženy jízdní pruhy v obou směrech, šířka však stále není úplně optimální. Úpravou prošly i zálivy autobusových zastávek v obou směrech jízdy - i zde byl vybudován střední dělící ostrůvek.

Jízdní pruhy jsou nyní široké 4,50m, střední dělící ostrůvek jdélky 50,0m je vydlážděný, v místě přechodu ozeleněný (v délce 12,0m). Ostrůvek je široký 2,0m a v místě přechodu je osazen svislými dopravními značkami C4a  - Přikázaný směr objíždění vpravo. Šířka přechodu pro chodce je 3,0m. Ten je napojen na chodníky o šířce 2,5m . 

Jednosměrný výjezd z parkoviště a od ČS PHM zůstal zachován v původní poloze. Dopravní značky IP6 - Přechod pro chodce jsou opatřeny žlutým reflexním podkladem - ve směru od Turnova, resp. podkladem s přerušovaným žlutým světlem - od Harrachova.

Přechod pro chodce - Malá Skála

Výhody:

 • zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení zkrácením původního přechodu pro chodce a vybudování středního dělícího ostrůvku, 
 • zvýraznění svislého dopravního značení fluoroscenčním podkladem a prerušovanými žlutými světly, 
 • částečné zúžení jízdních pruhů, 
 • úprava a zpřehlednění autobusových zastávek, 
 • zvýšení estetičnosti průtahové komunikace.

Nevýhody:

 • šířka jízdních pruhů je stále velká, činí 4,5m, 
 • přechod pro chodce nenavazuje přímo na přilehlou lávku pro pěší a cyklisty   (vyosení cca o 3m), 
 • stále vysoká rychlost projíždějících vozidel, 
 • svislá dopravní značka IP6 - Přechod pro chodce s výstražnými žlutými světly je   zakryta jinou dopravní značkou (viz obr. 4).


Realizace:
červenec – říjen  2003


Finance:
400 000,-  včetně DPH, cena zahrnuje veškeré stavební úpravy včetně dopravního značení. 

detail