Lázně Bohdaneč – křižovatka I/36 x II/333

Celková situace 

Lázně Bohdaneč leží asi 7 km severozápadním směrem od Pardubic. Sledovaná lokalita leží v centrální části města, kde se křižují komunikace I/36 (Pardubice - Chlumec nad Cidlinou) a II/333 (Hradec Králové - Přelouč).

Silnicí I/36 je tudy vedena trolejbusová linka Pardubice, hlavní nádraží - Lázně Bohdaneč.

V blízkosti křižovatky se nacházejí léčebné lázně, kostel, radnice. V prostoru náměstí pak restaurace a několik obchodů a v neposlední řadě i obytná zástavba. Celé náměstí je nově rekonstruováno tak, aby umožňovalo různé aktivity nejen lázeňským hostům.

Funkční využití

Komunikace I/36 se podle členění místních komunikací řadí do třídy B1 - sběrná komunikace ve městech nad 20 000 obyvatel, průtah městem.

Komunikace II/333 se podle výše uvedeného členění řadí do třídy C1 - městské třídy převážně společenského významu.

Průtahy obou silnic jsou dvoupruhové, směrově nedělené komunikace.

Ulice Perštýnská je silnicí I/36 ve směru na Pardubice, ulice Šipkova ve směru na Chlumec nad Cidlinou. Ulice Dr. Tyrše je silnicí II/333 ve směru na Přelouč a ulice Langrova ve směru na Hradec Králové.

Zastávky hromadné dopravy se nacházejí na větvi ulice Perštýnské asi 100 m od křižovatky.

Křižovatka Lázně Bohdaneč

Parametry okružní křižovatky

Okružní křižovatka je navržena tak, aby koncepčně zapadala do uspořádání náměstí. Ve středním ostrovu je umístěna fontána, v nočních hodinách nasvětlená. Šířkové parametry  tvoří poměrně komfortní okružní křižovatku a umožňují průjezd všech vozidel s relativně malým zklidňujícím účinkem.

 • průměr okružní křižovatky.....................39,0 m, 
 • průměr středního ostrova.................... .19,0 m,
 • šířka dlážděného prstence.....................2,5 m, 
 • šířka jízdního pruhu na okruhu.................7,5 m, 
 • šířka jízdních pruhů na vjezdu.................4,5-5,0 m,
 • šířka jízdních pruhů na výjezdu................5,0-5,5 m

dělící ostrůvky:

 • šířka před/za přechodem......1,60-2,40/2,10-3,50 m,
 • délka před/za přechodem......5,60-16,3/6,60-6,70 m,

přechody:

 • šířka...............................................3,0 a 4,0 m (přes větev ulice Perštýnská) 
 • délka...............................................9,5-10,25 m,
 • vzdálenost od jízdního pruhu na okruhu......7,0 m, 
 • poloměry větví na vjezdu.......................12,0 m, 
 • poloměry větví na výjezdu......................15,0-16,0 m, 

Přechody pro chodce jsou do pěších tras včleněny tak, aby bylo možné kolem okružní křižovatky a celého náměstí korzovat dokola. Osvětlení je provedeno rovnoměrně.

Schéma okružní křižovatky

Schéma dopravní situace


Dopravní intenzity

2000

 

Těžká

 Osobní

Motocykly

Suma

úsek I/36 směrem k Pardubicím  

5-0176 

1985 

7150 

67

9202

úsek I/36 směrem k Chlumci  

 5-0170  

 1195 

4705   

60 

5960

silnice II/333 

 5-2720  

1252

2545   

13

3810

Opatření a jeho vlivy

Před úpravou celý dopravní uzel nevykazoval známky náměstí lázeňského města. Šířky jízdních pruhů a nerozdělené plochy umožňovaly neusměrněné pohyby po rozlehlé ploše a poskytovaly prostor vysokým rychlostem i v místech přechodů pro chodce a s častým výskytem chodců. Dalším důvodem k přestavbě průsečné křižovatky byla celková rekonstrukce náměstí. To v původním stavu pouze představovalo  křižovatku s neuspořádaným přilehlým prostorem. V současnosti je dopravní uzel nejen křižovatkou, ale zapadá do lázeňského uspořádání náměstí.

Realizací okružní křižovatky se nepodařilo úplně odstranit hlavní příčinu nehodovosti původního uspořádání křižovatky a tou bylo nerespektování dopravního značení"Dej přednost v jízdě". Žádný z přechodů není nehodovou lokalitou. Celkem se za sledované období po realizaci (13 měsíců)í stalo 7 nehod, z toho pouze jedna s lehkým zraněním.

Výhody

 • eliminace nehodových míst (větev od Hradce Králové) původního uspořádání a částečně pokles nehodovosti,
 • snížila se rychlost vozidel průjezdu centrální částí obce, 
 • zkrácení čekacích dob na křižovatce,
 • zvýšení podílu zeleně, 
 • zlepšení estetické úrovně náměstí lázeňského města.

Nevýhody

 • uspořádání okružní křižovatky může umožňovat tangenciální pohyb vozidel, 
 • není možná preference městské hromadné dopravy,
 • příliš široký jízdní pruh na okruhu na úkor ostatních ploch.

Souhrnné údaje

Charakteristika: okružní křižovatka,

Městská funkce: silnice I/36 a II/333 jsou průtahovými komunikacemi,

Dopravní funkce: komunikace I. a II. třídy,

Realizace: červen 2003,

Finance: 9 079 000,-

Okružní křižovatka

detail