Úvodní stránka / Aktivity / Archiv kampaní / Bezpečná obec / Dopravní inženýrství / Působnost Krajů, měst a obcí

Působnost Krajů, měst a obcí

Obce

 • monitorují stav komunikací, které mají ve správě či vlastnictví.
 • aktivně spolupracují s PČR při vytipování kolizních a nehodových lokalit.
 • dávají podněty k dopravnímu značení.
 • dohlížení na údržbou silnic.
 • spolupracují s obcemi s rozšířenou působností, případně s Kraji na projektech zaměřených na zklidňování dopravy a zvýšení bezpečnosti.

Obce s rozšířenou působností

 • vytváří pomocí platné legislativy bezpečné prostředí na komunikacích v souladu s Národní strategií
 • při zadávání nových projektů striktně dbají na úroveň bezpečnosti silničního provozu 
 1. provádějí předběžnou analýzu možností řešení dopravních situací na konkrétních místech.
 2. zadává zpracování bezpečnostního auditu v rámci připravovaných projektů.
 3. v případě přebírání hotových projektů důsledně kontrolují opatření zaměřená na bezpečnost silničního provozu a jejich případné nedostatky před zprovozněním maximálně eliminují.

Kraje

 • preferují především ty dopravně stavební úpravy, které mají za cíl zvýšit bezpečnost silničního provozu.
 • dlouhodobě plánují rozvoj dopravní sítě tak, aby co nejvíce eliminovala vznik dopravních nehod.
 • spolupracují s obcemi na odstranění kolizních a nehodových lokalit.
 • při dohledu na činnost obcí s rozšířenou působností resp. obcí klade důraz na dodržování principů bezpečnosti silniční dopravy a utváření bezpečného dopravního prostoru.

Ministerstvo dopravy

detail