Okružní křižovatky

Okružní křižovatky jsou narozdíl od průsečných křižovatek mnohem bezpečnější alternativou křížení komunikací. Z hlediska stavebního rozdělujeme okružní křižovatky, dále OK, na mini, malé, střední, velké a spirálové. V současné době je projektování OK upraveno ČSN 73 61 02, TP 135. OK má několik výhod, které však závisí na správném stavebním provedení a zohlednění navazujících dopravních vztahů v dané lokalitě. Náslekdy nehodovosti na OK jsou obecně nižší co do počtu, tak také co se závažnosti následků týče.
Okružní křižovatky jsou jedním z velmi účinných zklidňujících opatřeních na průtazích obcí, zejména na vjezdech a výjezdech. Výhodou je možnost bezpečného napojení více ramen.

detail