Úvodní stránka / Aktivity / Archiv kampaní / Bezpečná obec / Dopravní inženýrství

Dopravní inženýrství

Dopravní inženýrství

Oblast dopravního inženýrství je značně rozsáhlá a členitá. Na těchto stránkách se však budeme věnovat převážně dopravnímu inženýrství z pohledu vlivu na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Toto téma v sobě obsahuje například: Křižovatky, železniční přejezdy, nebezpečné zatáčky, nebezpečná klesání, zeleň či objekty bránící v rozhledu, šířkové uspořádání komunikace, příčné a podélné sklony vozovky, přechody pro chodce, dopravní značení, stezky pro cyklisty atd. Snahou je zprostředkovat informace o výsledcích českého tak i zahraničního výzkumu a vývoje s cílem zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Schéma členění problematiky dopravního inženýrství

detail