Úvodní stránka / Aktivity / Archiv kampaní / Bezpečná obec / Bezpečnostní inspekce

Bezpečnostní inspekce

METODIKA  BEZPEČNOSTNÍ  INSPEKCE  POZEMNÍCH  KOMUNIKACÍ

Bezpečnostní inspekce (dále jen BI) je systematická kontrola stávajících pozemních komunikací, prováděná vyškoleným pracovníkem (dále jen inspektorem) či týmem inspektorů za účelem identifikace nedostatků a rizikových faktorů, které mohou zhoršovat následky dopravních nehod nebo přispívat ke vzniku dopravních nehod. Cílem BI je navrhnout opatření vedoucí k odstranění či zmírnění identifikovaných nedostatků a rizikových faktorů.

Bezpečnostní inspekce:

  • je systematický nástroj, tzn. že je prováděna podle předem stanovených pravidel na základě metodiky, 
  • je prováděna odborníkem nebo týmem odborníků se zkušenostmi v oblasti dopravního inženýrství, chování účastníků silničního provozu a (nebo) navrhování pozemních komunikací, 
  • jejím předmětem jsou pouze stávající pozemní komunikace, 
  • jejím cílem je eliminovat rizikové faktory spolupůsobící při vzniku dopravních nehod z pohledu pozemních komunikací, 
  • neanalyzuje dopravní nehody, které se na sledované lokalitě staly v minulosti, 
  • představuje proaktivní1 přístup řešení nehod. 

Cílem provádění bezpečnostní inspekce je navrhnout opatření vedoucí ke snížení možností vzniku dopravních nehod, případně k redukci následků nehod a tím snižovat celospolečenské ztráty z dopravní nehodovostí.

V současnosti probíhá proces schvalování směrnice EK, která má zakotvit podmínky provádění bezpečností inspekce a dalších nástrojů v členských státech.

Metodika bezpečnostní inspekce pozemních komunikací

detail