Úvodní stránka / Aktivity / Archiv kampaní / Bezpečná obec / Bezpečnostní Audity

Bezpečnostní Audity

Audity seznam

Posouzení okružní křižovatky na ulici Kralická v jihovýchodní části města 
Prostějova

(Ing. Josef Kocourek, Ing. Dagmar Kočárková, červenec 2006)

Zpracováno na základě žádosti MěÚ Prostějov s cílem analyzovat geometrii okružní křižovatky z důvodu stížností nákladních dopravců na obtížný průjezd křižovatkou.

V posudku bylo prověřováno:

  • Provedena analýza geometrie křižovatky, průjezd křižovatkou ověřen pomocí vlečných křivek podle TP 171 a počítačového programu Auto TURN. Prokázáno, že všechny křižovatkové pohyby jsou nákladním vozidlům s návěsem umožněny (případně při snížené rychlosti na 8km/h).
  • Na základě sčítání intenzity dopravy na místě byla výpočtem posouzena kapacity okružní křižovatky. Kapacitně křižovatka vyhovuje i s kapacitními rezervami.
  • Nalezení bezpečnostních rizik stávající okružní křižovatky a doporučení k jejich nápravě.

Bezpečnostní audit na návrh křižovatky ulic M. Horákové – Lipová – Na Bídě – 
Na Perštýně v Liberci

(Ing. Josef Kocourek, Ing. Dagmar Kočárková, listopad 2006)

  • Analýza návrhu světelně řízené křižovatky s ohledem na vznik silných pěších proudů po výstavbě plánovaného obchodního centra.
  • Byla vyhledána bezpečnostní rizika navržené světelně řízené křižovatky, vyslovena doporučení k jejich odstranění.

Bezpečnostní audit na projektovou dokumentaci ve stupni DUR akce
„Napojení místní komunikace na silnici III/379 28“

(auditor Ing. Martin Smělý)

Bezpečnostní audit byl proveden na projektovou dokumentaci ve stupni DUR. Jednalo se o napojení místní komunkace z obytné zóny na silnici III. třídy a dále posouzení návrhu komunikací v obytné zoně z hlediska bezpečnosti dopravního provozu. 

Seznam bezpečnostních auditů realizovaných Centrem dopravního výzkumu

(auditoři: Ing. Hrubý, Ing. Tučka, Ing. Pokorný, Ing. Simonová, Ing. Exler, Ing. Sklenář, Ing. Janata, ...)

(auditoři: Ing. Josef Andres, Ing. Jitka Rokytová)

detail