Úvodní stránka / Aktivity / Archiv kampaní / Bezpečná obec / Bezpečně do školy / Velká cyklojízda pražských škol

Velká cyklojízda pražských škol

Tisková zpráva Gymnázia Elišky Krásnohorské, o. s. Oživení, Pražské matky a Auto*mat ze dne 22. 9. 2010

U příležitosti Evropského dne bez aut dnes od rybníka Labuť v pražské Krči vyrazilo na kolech, koloběžkách či bruslích okolo 300 studentů středních škol, kteří tak chtěli vyjádřit svůj zájem a chuť cestovat po Praze, a to i do školy, jinak než autem či MHD. Odstartovala tak první velká pražská cyklojízda organizovaná ve spolupráci se sdruženími Oživení, Pražské matky a Auto*mat samotnými studenty. Na konci její trasy, u radnice MČ Praha 4 v Táborské ulici, pak studenti vznesli k místostarostovi Martinu Hudcovi své dotazy týkající se některých problematických míst v dotčené městské části i v dalších pražských lokalitách a jejich možných řešení. Cyklistický peloton podpořil i početný pěší průvod s transparenty, plakáty a rouškami symbolicky zakrývajícími obličeje, který končil na stejném místě.

„Chceme tak upozornit řidiče na trvalé poškozování našeho zdraví a života automobilovou dopravou,“ vysvětluje smysl celé akce paní učitelka Volfová z pořádajícího Gymnázia Elišky Krásnohorské. „Mladí lidé potřebují ve městě svůj prostor, nezávislost a možnost svobodně se pohybovat, což by jim jízda na kole mohla poskytovat, pokud by pro ni ovšem měli vytvořené bezpečné podmínky, “ dodává.

Cyklojízda je součástí školního projektu realizovaného v rámci programu Bezpečné cesty do školy sdruženími Pražské matky a Oživení za podpory hl. m. Prahy a vzdělávacího projektu sdružení Auto*Mat Udržitelně do školy. V rámci těchto projektů se žáci a studenti vzdělávají v oblasti udržitelné mobility, získávají praktické dopravní návyky a pomáhají přetvářet nebezpečné dopravní úseky v okolí svých škol tak, aby mohli cestovat po městě pravidelně pěšky nebo na kole.

„V rámci Bezpečných cest studenti mapovali nebezpečná místa na svých cestách do školy - pěšky i na kole a v současné době společně s dopravními projektanty navrhují bezpečné trasy pro kola i úpravy komunikací a veřejných prostranství pro chodce v okolí Gymnázia Elišky Krásnohorské, blízké základní a mateřské školy a středního odborného učiliště,“ popisuje projekt Jarmila Johnová ze sdružení Pražské matky.„Studenti pro dopravní řešení připravili podklady, jejichž úroveň projektanti z dopravní fakulty ČVUT velice ocenili,“ dodává.

Jízdu si cyklisté i další „okolečkovaní“ účastníci, kteří sebe i svá kola ozdobili nápisy jako „Chci jezdit denně“, „Prosím zastav, chci dýchat“ a podobně, viditelně užívali, pro některé z nich to však byla vůbec první možnost vyzkoušet si kolo v běžném pražském provozu. „Byla to zábava, škoda, že takhle nemůžeme jezdit po Praze každý den. Rodiče mě pustili na kole jen proto, že nás doprovázejí učitelé a policie,“ popisuje svůj zážitek z cyklojízdy jedna ze studentek.

„Obava rodičů o bezpečí jejich dětí je častým důvodem, proč je nepouštějí do školy samotné ani pěšky, natož na kole,“ vysvětluje Petra Lukešová z Oživení.„To, že děti jsou odsouzeny až na práh dospělosti k závislosti na rodičích, kteří je raději vozí autem, má kromě negativního dopadu na jejich zdravý vývoj ještě další neblahý efekt – taková auta v ranních a odpoledních špičkách zahušťují provoz až o 20 procent a ohrožují bezpečnost těch, kteří se do školy dopravují pěšky nebo na kole.“

Pokud by v Praze existovala kvalitní síť souvislých cyklopruhů, cyklostezek či cyklopiktokoridorů a bezpečná pěší propojení na cestách do škol i jinde po městě, dal by se tento trend zcela jistě zmírnit. Město však s potřebami mladých příliš nepočítá, mnohem více se věnuje potřebám automobilistů. Přitom výstavba a rekonstrukce automobilových komunikací je nesrovnatelně nákladnější a zatěžuje nejen městský rozpočet, ale i životní prostředí a zdraví Pražanů, zejména dětí.

Není důvod, proč by chodci a cyklisté neměli mít stejné právo využívat uliční prostor spolu s automobilisty, jako je tomu v zemích s nejvyšší bezpečností dopravy, k nimž patří  Holandsko či Švédsko, a jako je to běžné například i v mnoha německých a rakouských městech. A děti, které do této skupiny přirozeně patří, nejsou menšina – jak si to možná představují někteří státní úředníci i politici v ČR – jejíž přirozenou potřebu pohybu je možné bagatelizovat. Je proto nutné, aby se představitelé měst seznámili s dopravními  prioritami všech svých občanů a snažili se je – v souladu s prioritami Evropské komise, mezi které patří ochrana nejohrožnějších účastníků silničního provozu a podpora udržitelné mobility – důsledně naplňovat.

 „Důkazem toho, že přání našich studentů, aby se změnil přístup města k cyklistům a chodcům, není ojedinělé, je účast většího počtu škol i studentů na cyklojízdě a v pěším průvodu, než jsme očekávali. Překvapení je o to větší, že na rozhodování a přípravu jakýchkoli akcí zbývá tradičně v přeplněném pracovním rozvrhu pedagogů na začátku školního roku málo času,“ komentuje výsledek akce paní učitelka Volfová.

Jak se ukázalo při diskuzi na závěr cyklojízdy i při uskutečňování programu Bezpečné cesty do školy, studenti nejsou děti, které jen čekají, až je někdo naučí žít a jednat, ale partneři, s nimiž je třeba při rozhodování o věcech veřejných počítat. Možná je to i signál pro kandidáty do pražských komunálních voleb.

Petra Lukešová
Oživení, o. s.
petra.lukesova@oziveni.cz
776 769 331

Jarmila Johnová
Pražské matky, o. s.
jarmila.johnova@oziveni.cz
721 761 474

Alena Volfová
Gymnázium Elišky Krásnohorské
volfova@gekom.cz
7398 444 382

Více o programu Bezpečné cesty do školy naleznete na webu o. s. Pražské matky http://www.prazskematky.cz/bezpecne-cesty-do-skoly/o-programu/index.html.

detail