Úvodní stránka / Aktivity / Archiv kampaní / Bezpečná obec / Aktuality k projektu

Aktuality k projektu

 • Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na konferenci „Observatoř bezpečnosti silničního provozu“, kterou pořádá Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ve dnech 29. – 30. listopadu  v Brně v hotelu Voroněž I. Jedná se o konferenci k projektu VaV Ministerstva dopravy. Přihlásit se můžete na: http://www.symma.cz/observator/rp.htm
 • Ocenění měst a obcí Uherskohradišťska, ocenění za přínos pro rozvoj cyklistické dopravy České republiky bylo předáno 20.7.2007.  Ke stažení tisková zpráva a (tisková fotografie) (vyhodnocení projektů, dotace, vliv na bezpečnost). Úspěch České republiky na mezinárodní cyklistické konferenci VeloCity v Mnichově 12 - 15. června 2007 (tiskova zpráva).
 • V květnu 2007 byla ustavena pracovní skupina pro revizi Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Pracovní schůzky se uskutečnily 9. května a 4. června. Cílem revize materiálu je jeho aktualizace a zpřesnění zaměření jednotlivých nástrojů a opatření.
 • Praha (7. března 2007) – Nadace Partnerství vyhlašuje pod záštitou Besipu šestý ročník soutěže zklidňování dopravy ve městech a obcích, letos poprvé pod názvem Cesty městy. Více na adrese www.nadacepartnerstvi.cz/cestymesty
 • Byla vyhlášena změna pravidel pro "pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI na rok 2007 v souladu s § 2, písm. f), g) a h) zákona č. 104/2000 Sb" 
  (Pravidla pro poskytování příspěvků) Termín pro podání žádost je do 31. března 2007. Více na www.sfdi.cz
  Ministerstvo dopravy – BESIP startuje kampaň „Buďte vidět, přežijete!“
 • Vývoj následků nehod v roce 2006 byl velmi příznivý a meziroční pokles počtu usmrcených osob je za posledních 26 let DRUHÝ nejvyšší (po roce 1998, kdy se pro-jevil vliv snížení rychlosti jízdy v intravilánu). Více zde. Počet usmrcených v roce 2006 je nejnižší od roku 1990 a významně „se do-stal pod hranici“ 1 000 osob
 • Dne 6.12.2006 proběhlo jednání bezpečnostních auditorů na téma zkušenosti aditorské praxe v ČR. V rámci projektu Bezpečná obec budou zveřejněny vybrané zpracované audity pod odkazem Bezpečnostní audity.
 • Pracovní skupina Rady EU "Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční    infrastruktury"
 • V črvenci 2006 byl ukončen první kurz školení bezpečnostních auditorů. Aktuální seznam auditorů naleznete zde.
 • Od 1.7.2006 začíná platit bodový systém pro řidiče. Více informací se dovíte na www.novapravidla.cz
 • Nárostní strategie rozvoje cyklistické dopravy na www.cyklostrategie.cz
detail