Road Safety Week 2013

 

Celosvětový týden bezpečnosti silničního provozu
6. - 12. 5. 2013

Letošní týden bezpečnosti na komunikacích upozorňuje na naléhavou potřebu celosvětového zlepšení ochrany chodců na komunikacích.

Krátkodobý cíl: Týden bez smrtelné nehody

Každý týden na světových silnicích přijde o život přes 5 000 chodců, pojďme se v tomto květnovém týdnu chovat tak, aby o život nepřišel ani jeden chodec.

Existují relativně jednoduchá opatření, která mohou být včas přijata, a životy chodců budou ochráněny. Výsledkem by pak měl být úspěšný „Týden bez smrtelných nehod“.

 • Je potřeba zvýšit povědomí ohledně existujících právních norem v oblasti rychlosti jízdy, požívání alkoholu za volantem, nepozornosti při řízení a chůzi, práva přednosti chodců.
 • Je nutné posílit vymahatelnost práva ve výše uvedených případech.
 • Je potřeba zajistit „ drobná vítězství“ s cílem zdokonalit silniční infrastrukturu:

- zdokonalit osvětlení okolo zařízení používaných chodci;

- odstranit objekty, které chodcům brání používat zařízení pro ně určená;

- zdokonalit bezpečnost cest do škol a ze škol a uvnitř školních zón, včetně zavedení programů týkajících se školních autobusů;

- zajistit viditelnost chodců tím, že budou vyzýváni k používání reflexních materiálů

Dlouhodobý cíl: Bezpečná chůze

Významným cílem letošního Celosvětového týdne bezpečnosti silničního provozu je dosažení zásadních a trvalých opatření tak, aby se pro chodce stala chůze po komunikacích bezpečnou.

Toho může být dosaženo prostřednictvím mnoha známých opatření, mezi ně například patří:

 • Instalace nebo zlepšení přechodů, chodníků, podchodů, nadchodů, zvýšených ostrůvků uprostřed přechodů a komunikací, zlepšení značení a signalizace na silnicích.
 • Snížení rychlostních limitů pro vozidla; zklidnění ulic pomocí retardérů, zpomalovacích prahů apod.
 • Zdokonalení a vymáhání nových a již existujících právních předpisů v oblasti rychlé jízdy, zneužívání alkoholu za volantem, nepozornosti při řízení a chůzi a přednosti chodců.
 • Omezení, nebo odklonění vozidel z pěších zón.
 • Zavedení a zajištění bezpečnostních standardů v konstrukci vozidel s cílem ochrany chodců.
 • Zdokonalení profilu silnic, zlepšení a příprava tras pro hromadnou přepravu.
 • Zlepšení organizace a systému péče o zraněné a včasná rehabilitační péče.
 • Poskytování vzdělávání a odborné přípravy všem účastníkům silničního provozu a široké veřejnosti.
 • … a další

Řiďme se proto heslem - Chraňme chodce na našich cestách.

Akce je součástí globálního plánu Dekády bezpečnosti silničního provozu 2011-2020, která má za cíl v tomto období snížit počet obětí dopravních nehod o 5 milionů.


Záštitu nad Týdnem bezpečnosti silničního provozu 2013 (Road Safety Week) převzali:

 

Petr Nečas
Předseda vlády ČR
Záštita
Zbyněk Stanjura
Ministr dopravy ČR
Záštita
Kardinál Dominik Duka OP
arcibiskup pražský
Záštita
Martin Červíček
Policejní prezident
Záštita
Bohuslav Svoboda
Primátor hlavního města Prahy
Záštita

 

Konkrétní akce konané v rámci RSW 2013

Den bezpečnosti silničního provozu v Praze

Praha 4 - Pankrác, Park Družby,
6. května, 10.00 - 18.00 hod.

Den bezpečnosti silničního provozu v Brně

Brno, Náměstí Svobody,
9. května, 9.00 - 17.00 hod.

 


Zobrazit místo Road Safety Week 2013 na větší mapě

Termíny dalších akcí v rámci Road Safety Week ke stažení zde.

detail